Aktualności

Wydarzyło się w dermatologii

Opracowała Olga Tymanowska

Medycyna estetyczna – szanse i zagrożenia

Perspektywy rozwoju branży dostrzega zdecydowana większość badanych. Aż 64 proc. respondentów obserwuje stały wzrost liczby wykonywanych zabiegów, a 1/4 ocenia, że ich liczba utrzymuje się na tym samym poziomie – wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging na grupie 156 lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną.

Zaledwie dla 11 proc. respondentów gabinet medycyny estetycznej jest jedynym miejscem pracy. Blisko 10 proc. ankietowanych przyznaje, że pracuje w dwóch lub więcej gabinetach, a aż 79 proc. wskazuje jako drugie miejsce pracy na szpital lub przychodnię.

Inaczej rozkłada się też przychód z tytułu wykonywanej pracy. Przychody ze świadczenia usług z zakresu medycyny estetycznej u 39 proc. badanych nie przekraczają 30 proc. Zaledwie 10 proc. przyznało, że przychód stanowi 50 i więcej procent w ich strukturze przychodów. Wynika z tego, że większość lekarzy zarabia przede wszystkim w przychodniach lub szpitalach, natomiast niewielka grupa utrzymuje się wyłącznie z pracy w gabinecie medycyny estetycznej.

Dominuje świadczenie usług we własnej praktyce lekarskiej (niemal 82 proc.). Blisko co piąty badany zatrudniony jest na podstawie kontraktu lub umowy cywilno-prawnej. Zaledwie 2 proc. respondentów świadczy usługi w oparciu o umowę o pracę.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Medycyna estetyczna – szanse i zagrożenia

Perspektywy rozwoju branży dostrzega zdecydowana większość badanych. Aż 64 proc. respondentów obserwuje stały wzrost liczby wykonywanych zabiegów, a 1/4 ocenia, że [...]

Szczęśliwy jak dermatolog

„Czy twoja praca czyni świat lepszym?” Takie pytanie zadała respondentom amerykańska firma PayScale. 100 proc. ankietowanych odpowiedziało na to pytanie pozytywnie. [...]

„NIE” dla zdobienia ciała

Od 1 stycznia 2014 roku we Francji obowiązuje zakaz wykonywania kolorowych tatuaży. Agence Nationale de Sécurité du Médicament (Agencja Bezpieczeństwa Leków [...]

Turystyka medyczna nadzieją

Leczenie w Polsce ma coraz więcej zwolenników wśród obcokrajowców. Według danych Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej, w Polsce rocznie leczy się 200-250 [...]
Do góry