Wyniki badań

Nowości z kongresu Amerykańskiej Akademii Dermatologii

Opracował lek. med. Paweł Traczewski

W dn. 21-25 marca w Denver odbyła się jedna z największych corocznych konferencji, zorganizowana przez Amerykańską Akademię Dermatologii (AAD). Przedstawiono aktualne wyniki badań dotyczących nowych leków, strategii terapeutycznych, diagnostyki i innych aspektów opieki nad pacjentem.

Iwermektyna skuteczna w grudkowo-krostkowej postaci trądziku różowatego

Potwierdziły to wyniki dwóch kontrolowanych podwójnie zaślepionych badań III fazy nad zastosowaniem 1-proc. iwermektyny w formie kremu u pacjentów z grudkowo-krostkową postacią trądziku różowatego. 1371 pacjentów randomizowano do dwóch grup: jedna otrzymywała krem z 1-proc. iwermektyną aplikowany raz dziennie przez 12 tygodni, druga – podłoże maści. W obu badaniach u znacznej części pacjentów po 12 tygodniach osiągnięto pierwotne punkty końcowe, określone jako całkowite lub prawie całkowite ustąpienie zmian skórnych wg punktacji Investigator`s Global Assessment (IGA). Redukcję liczby zmian zapalnych obserwowano od początku leczenia.

W pierwszym z opisywanych badań u 38,4 proc. pacjentów z grupy badanej i 11,6 proc. z grupy kontrolnej osiągnięto pierwszy z punktów końcowych. W drugim badaniu odsetki te wyniosły odpowiednio 40,1 proc. i 18,8 proc. Począwszy od czwartego tygodnia, odnotowano istotne statystycznie różnice w efektywności terapii – poprawę osiągnięto u 10,9 proc. leczonych iwermektyną, w porównaniu z 5,6 proc., u których aplikowano podłoże maści. W przypadku drugiego pierwotnego punktu końcowego badań, ustępowania zmian zapalnych, 1-proc. krem z iwermektyną okazał się wyraźnie skuteczniejszy już w drugim tygodniu. W obu badaniach uzyskano redukcję średnio ponad 20 zmian, znacząco więcej niż w grupach kontrolnych. Bezpieczeństwo i tolerancja leku okazały się porównywalne ze stosowanym w grupach kontrolnych podłożem maści.

Nowy lek biologiczny w łuszczycy zwyczajnej coraz bliżej

W badaniach w grupach pacjentów z łuszczycą zwyczajną leczonych sekukinumabem (przeciwciałem monoklonalnym, selektywnym inhibitorem interleukiny 17A) osiągnięto istotnie częściej, niż w grupach placebo, pierwotne punkty końcowe oparte na skalach P...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Iwermektyna skuteczna w grudkowo-krostkowej postaci trądziku różowatego

Potwierdziły to wyniki dwóch kontrolowanych podwójnie zaślepionych badań III fazy nad zastosowaniem 1-proc. iwermektyny w formie kremu u pacjentów z grudkowo-krostkową [...]

Nowy lek biologiczny w łuszczycy zwyczajnej coraz bliżej

W badaniach w grupach pacjentów z łuszczycą zwyczajną leczonych sekukinumabem (przeciwciałem monoklonalnym, selektywnym inhibitorem interleukiny 17A) osiągnięto istotnie częściej, niż w [...]

Nowa strategia leczenia czerniaka

Alan Halpern, kierownik Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, stwierdził, że obecnie najwięcej uwagi poświęca się możliwości łączenia leczenia [...]

Tytuł „alergen roku” dla benzofenonów

Amerykańskie Towarzystwo Alergii Kontaktowej co roku przyznaje tytuł „alergen roku” substancji, na którą chciałoby zwrócić szczególną uwagę lekarzy. W 2014 roku [...]

SKUTKI usuwania znamion i nowotworów skóry przez pacjentów

Badania wykazały, że 72 proc. dorosłych osób w USA poszukuje w internecie informacji związanych ze zdrowiem, a 42 proc. uzupełniających lub [...]
Do góry