Dermatologia po Dyplomie Nr 03 (maj) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2014
Aktualności
Wyniki badań
Praktyka kliniczna
Uczymy się na błędach
Opis przypadku
Jak ja to robię
Od hepatologa dla dermatologów
Charakterystyczne objawy