Aktualności

Najnowsze badania

Opracował lek. med. Paweł Traczewski

Izotretynoina 5 mg dziennie skuteczna w terapii łagodnego trądziku dorosłych

Obserwuje się coraz częstsze występowanie trądziku zwyczajnego u osób dorosłych. Według Collie i wsp. (JAAD 2008) problem ten dotyczy 50,9 proc. kobiet i 42,5 proc. mężczyzn między 20. a 29. r.ż. oraz 35,2 proc. kobiet i 20,1 proc. mężczyzn między 30. a 39. r.ż. Mimo uciążliwości i powszechności tej choroby, przeprowadzono niewiele badań nad skutecznością dostępnych terapii u osób powyżej 18. r.ż.

Doustna izotretynoina stosowana jest u osób z ciężkim bądź niepoddającym się leczeniu za pomocą innych terapii trądzikiem zwyczajnym. Obowiązująca dawka dzienna to 0,5-1 mg/kg masy ciała, a sumaryczna 120-150 mg/kg masy ciała. Na tolerancję terapii istotnie wpływają działania niepożądane leku, przede wszystkim suchość skóry, wysychanie błon śluzowych nosa i gardła, spojówek oraz zapalenie czerwieni wargowej.

Nowozelandzcy naukowcy przeprowadzili pierwsze randomizowane podwójnie zaślepione kontrolowane placebo badanie nad skutecznością izotretynoiny w niskiej dawce (5 mg/dz.) u dorosłych z mało nasilonym trądzikiem zwyczajnym (co najmniej trzy zmiany/m...

Trądzik osób dorosłych charakteryzuje się zwykle mniejszą liczbą zmian niż trądzik młodzieńczy, ale częściej obserwuje się nieefektywność preparatów miejscowych i doustnej antybiotykoterapii. Opisane badanie stanowi wiarygodne potwierdzenie skutec...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Izotretynoina 5 mg dziennie skuteczna w terapii łagodnego trądziku dorosłych

Obserwuje się coraz częstsze występowanie trądziku zwyczajnego u osób dorosłych. Według Collie i wsp. (JAAD 2008) problem ten dotyczy 50,9 proc. [...]

Klobetazol skuteczniejszy od takrolimusu w terapii liszaja twardzinowego

Liszaj twardzinowy (LS) jest chorobą przewlekłą, mogącą powodować trwałe uszkodzenia. Najczęściej zajmuje skórę i błony śluzowe narządów płciowych. W 4-6 proc. [...]
Do góry