Wyniki badań

Nowości z kongresu EADV w Amsterdamie

Opracował lek. med. Paweł Traczewski

W 23. kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (8-12 października) wzięło udział ok. 12 tys. uczestników. Mottem spotkania było „budowanie mostów”, co znalazło wyraz m.in. podczas sesji „Media, Information and Communication Technology”, w której przekonywano o przydatności social media dla lekarzy dermatologów.

Trądzik różowaty a ryzyko chorób współistniejących

Badanie, którego wyniki zaprezentowała dr B. Rainer z Johns Hopkins University w Baltimore, miało na celu określenie współwystępowania chorób i zaburzeń ogólnoustrojowych u pacjentów z trądzikiem różowatym. W kliniczno-kontrolnym badaniu wzięło udział 130 pacjentów: 65 z trądzikiem różowatym i 65 należących do grupy kontrolnej zgodnej pod względem płci (dwie trzecie stanowiły kobiety), wieku (średnia 50 lat) i rasy z badaną. Uczestnicy chorowali na trądzik różowaty średnio od 11,8 lat. Dane dotyczące BMI, palenia papierosów, spożywania alkoholu i kawy były podobne w obu grupach.

Ryzyka względne chorób współistniejących obliczono z wykorzystaniem logistycznej analizy regresji. Najczęstszymi chorobami współistniejącymi okazały się alergie pokarmowe (OR 10), a po nich schorzenia urogenitalne (OR 7,5). Stwierdzono także podwy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Trądzik różowaty a ryzyko chorób współistniejących

Badanie, którego wyniki zaprezentowała dr B. Rainer z Johns Hopkins University w Baltimore, miało na celu określenie współwystępowania chorób i zaburzeń [...]

Fototerapia bezpieczna u pacjentów w starszym wieku

Fototerapia jest uznaną i szeroko stosowaną metodą terapeutyczną. Mimo to niewielu badaczy podejmowało dotąd zagadnienie skuteczności i bezpieczeństwa światłolecznictwa u osób [...]
Do góry