Opis przypadku

Nietypowa postać naczyniakomięsaka krwionośnego o możliwym związku z brachyterapią

Dr hab. med. Beata Bergler-Czop

Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Beata Bergler-Czop, Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice, Kierownik: prof. dr hab. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

Naczyniakomięsaki krwionośne są rzadkimi nowotworami złośliwymi wywodzącymi się ze śródbłonka naczyń krwionośnych. W większości przypadków pochodzenie guza jest trudne do precyzyjnego określenia ze względu na bardzo małe zróżnicowanie komórek, które utrudnia określenie komórek, z których się wywodzi.

W obrębie skóry wyróżniamy trzy postaci kliniczne:

1. Samoistna – najczęściej zlokalizowana na skórze twarzy lub owłosionej skórze głowy.

2. Obrzękowa kończyn u pacjentek po mastektomii – tzw. zespół Stewarta-Trevesa.

3. Po radioterapii – najczęściej będąca powikłaniem po naświetlaniu naczyniaków.

Opisywane są również naczyniakomięsaki głębokich tkanek miękkich i piersi u kobiet.[1-4]

Nowotwór, ze względu na obraz kliniczny, z reguły rozpoznawany jest późno. Początkowo zmiany wyglądają jak wolno rosnące plamy o zabarwieniu fioletowym lub czerwonym. Z czasem pojawiają się guzki, które mogą ulegać wrzodzeniu.

W badaniu histopatologicznym mogą występować obszary komórkowe z komórkami polimorficznymi, licznymi mitozami i nieregularnymi kanałami naczyniowymi. Niektóre komórki guza mają wodniczki cytoplazmatyczne, które odpowiadają tworzącym się naczyniom. Na obwodzie spotyka się kanały naczyniowe z atypowymi nielicznymi komórkami śródbłonka.

W diagnostyce różnicowej uwzględniamy najczęściej łagodne zmiany naczyniowe, siniaki lub zmiany rumieniowe.[5-7]

Przedstawiam przypadek pacjentki z rozległym naczyniakomięsakiem o nietypowej lokalizacji w dolnej części brzucha, który długo był traktowany jako plama rumieniowa lub ognisko wyprysku o niejasnej etiologii i leczono go miejscowo. U chorej w wywiadzie miała miejsce brachyterapia z powodu raka trzonu macicy.

Pacjentka, 77 lat. Pierwsze zmiany skórne o charakterze plam rumieniowych, którym towarzyszył nasilony świąd, pojawiły się pięć miesięcy wcześniej. Zmiany lokalizowały się na skórze podbrzusza i charakteryzowały się szybkim wzrostem. Od dwóch miesięcy nastąpiła szybka progresja zmian, z równoczesnym pojawieniem się sinofioletowego zabarwienia oraz guzków i nacieków. W tym czasie chora zgłosiła się do lekarza rodzinnego, gdzie włączono leczenie objawowe – leki przeciwhistaminowe oraz glikokortykosteroidy miejscowe. W zakresie schorzeń towarzyszących pacjentka była pod stałą kontrolą kardiologiczną z powodu przebytego w 2004 roku zawału mięśnia sercowego, zdiagnozowanej choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego oraz stanu po wszczepieniu zastawki mechanicznej w pozycję aortalną w 2005 roku. W 2002 roku chorej usunięto macicę z powodu raka trzonu macicy z następową brachyterapią. W marcu 2014 roku pacjentka miała ambulatoryjnie wykonane badanie histopatologiczne z wynikiem: skóra z licznymi drobnym naczyniami krwionośnymi pod naskórkiem i w skórze właściwej, śródbłonek z cechami pobudzenia. W 2014 roku pacjentka została przyjęta do Kliniki Dermatologii SUM z powodu znacznej progresji zmian skórnych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Naczyniakomięsak jest agresywnym, złośliwym guzem z komórek śródbłonka naczyniowego lub pochodzenia limfatycznego, którego obraz kliniczny jest zmienny i zależy od lokalizacji. [...]

Podsumowanie

Przedstawiono przypadek pacjentki z rozległym naczyniakomięsakiem o nietypowej lokalizacji w dolnej części brzucha, który długo traktowany był jako plama rumieniowa lub [...]
Do góry