Najnowsze badania

Bielactwo: im wcześniej, tym gorzej

Lek. med. Paweł Traczewski

W mniej więcej połowie przypadków bielactwo nabyte rozwija się przed 20. r.ż., a w jednej czwartej przed 10. r.ż. Chociaż choroba, której początek miał miejsce w dzieciństwie, ma podobne objawy co w wieku dorosłym, to u dzieci częściej występuje typ segmentarny, a rzadziej towarzyszące choroby autoimmunologiczne. Celem badania przeprowadzonego przez amerykańskich naukowców było porównanie cech klinicznych wciąż stosunkowo mało poznanego bielactwa o wczesnym początku (przed 3. r.ż.) z bielactwem mającym początek w późniejszym dzieciństwie (3.-18. r.ż.).

Retrospektywna seria przypadków obejmowała pacjentów, u których zdiagnozowano bielactwo w poradni dermatologicznej przy klinice dermatologii New York University School of Medicine w latach 1990-2014. Elementy charakterystyki bielactwa o początku r...

Do góry