Najnowsze badania

Nowe osiągnięcie w walce z czerniakiem

Lek. med. Paweł Traczewski

U ok. 10 proc. pacjentów z czerniakiem dochodzi do przerzutów do skóry typu in-transit. Klasyczną metodą leczenia jest wycięcie zmiany, w niektórych przypadkach uzupełnione radioterapią. Niestety w przypadku tej terapii częste są nawroty. Znacznie lepsze efekty osiągane są za pomocą nowoczesnych leków systemowych, takich jak inhibitory BRAF lub przeciwciała monoklonalne przeciw CTLA4 i PD-1. Najwyższe odsetki pełnej odpowiedzi klinicznej daje zastosowanie iniekcji IL-2 do zmian; w jednym z badań II fazy całkowitą remisję uzyskano u 85 proc. chorych. Chociaż doogniskowe iniekcje z IL-2 w leczeniu przerzutów do skóry uwzględnione są w rekomendacjach US National Comprehensive Cancer Network, wciąż stosowane są rzadko. W sierpniu w „Journal of American Academy of Dermatology” opublikowano wyniki retrospektywnej serii przypadków skórnych przerzutów czerniaka, w których terapii zastosowano kombinowaną terapię IL-2 doogniskowo z miejscowym preparatem imikwimodu i retinoidem miejscowym.

Do góry