Charakterystyczne objawy

Okołoustne zapalenie skóry u dziecka

Dr n. med. Maciej Pastuszczak

Dr n. med. Andrzej K. Jaworek

Prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc

Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Maciej Pastuszczak, Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, tel. 12 430 52 66, wew. 74-21, faks 12 430 52 66, wew. 74-00, kom. 602 228 796, e-mail: mpastuszczak@wp.pl

Okołoustne zapalenie skóry (dermatitis perioralis) występuje przede wszystkim u osób dorosłych. Szacuje się jednak, że ok. 7 proc. chorych stanowią dzieci poniżej 12. r.ż. W tej grupie pacjentów wydaje się, że wziewne glikokortykosteroidy stanowią istotny czynnik wyzwalający. Do rozwoju zmian mogą się także przyczynić:

■ kosmetyki,

■ fluorowane pasty do zębów,

■ czynniki drażniące,

■ alergeny kontaktowe.


Jak dotychczas nie opracowano standardów postępowania leczniczego dla dermatitis perioralis w populacji pediatrycznej. Najważniejsza jest jednak identyfikacja i eliminacja czynnika sprawczego, co może spowodować ustąpienie zmian skórnych. W przypadkach nieustępujących samoistnie zastosować można miejscowo metronidazol lub kwas azelainowy, a ogólnie erytromycynę.

Okołoustne zapalenie skóry (dermatitis perioralis) charakteryzuje się występowaniem licznych, małych, czerwonych lub czerwonobrunatnych grudek na skórze wokół ust. W mniej typowych przypadkach zajęte mogą być także:

  • fałdy nosowo-wargowe,
  • podbródek,
  • zewnętrzna okolica wokółoczodołowa.


Do rozwoju choroby przyczynia się miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów na twarz i przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Rzadziej dermatitis perioralis może być związane z intensywnym stosowaniem miejscowych środków nawilżających i natłuszczających oraz ekspozycją na światło słoneczne.[1] Choroba najczęściej występuje u kobiet między 16. a 45. r.ż. Jednak ok. 7 proc. wszystkich przypadków dermatitis perioralis dotyczy dzieci poniżej 12. r.ż.[2]

Opis przypadku

Sześcioletnia dziewczynka została skierowana do ambulatorium Kliniki Dermatologii UJ CM w Krakowie w celu konsultacji zmian skórnych na twarzy utrzymujących się od pięciu tygodni. U dziecka stwierdzono zmiany grudkowe i grudkowo-krostkowe zlokaliz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

1. Okołoustne zapalenie skóry to przede wszystkim choroba dorosłych. Nie należy jednak zapominać, że może również dotyczyć dzieci. W przeciwieństwie do [...]
Do góry