Etiopatogeneza

Trądzik dorosłych kobiet – badanie pilotażowe

Mgr Anna Słomian1
Dr hab. med. Beata Bergler-Czop2
Lek. med. Anna Stańkowska3

1Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

2Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

3Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego w Katowicach

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Beata Bergler-Czop, Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Znaczny wzrost liczby pacjentek po 30. r.ż. z ciężką postacią trądziku (acne vulgaris) stał się przedmiotem zainteresowania specjalistów nie tylko z dziedziny dermatologii, ale również ginekologów, endokrynologów oraz psychologów.

W artykule autorki podjęły problem etiopatogenezy acne, bazując na badaniu przeprowadzonym w Klinice Dermatologii w Katowicach w grupie 44 kobiet z rozpoznaniem trądziku. Autorki skupiły także uwagę na wpływie czynników natury psychologicznej na etiologię acne.

Acne vulgaris to najczęściej diagnozowana dermatoza u chorych pomiędzy 11. a 30. r.ż. Schorzenie powszechnie kojarzone z okresem dojrzewania dotyczy ok. 80 proc. osób w tej grupie wiekowej, a uwzględniając ogniska mało nasilone – 100 proc. ludzi młodych. Zmiany, które zazwyczaj pojawiają się u nastolatków, z czasem ustępują. Zdarzają się jednak przypadki utrzymywania się procesu chorobowego powyżej 40. r.ż.

W ostatniej dekadzie obserwujemy znaczny wzrost liczby pacjentek powyżej 30. r.ż. z nasilonym acne vulgaris, które szukają pomocy u specjalisty. Badania dowodzą, że 13-17 proc. kobiet dorosłych ma nasilone zmiany o charakterze trądziku zwykłego, u 24 proc. kobiet dorosłych zaobserwowano trądzik fizjologiczny związany z wahaniami hormonalnymi w przebiegu cyklu miesięcznego. O przewlekłym charakterze tego schorzenia świadczą:

  • widoczny wzorzec nawrotów,
  • przedłużony okres występowania choroby,
  • okresy zaostrzeń zmian,
  • powolny początek,
  • konsekwencje psychologiczne i społeczne.


Obecnie wiemy, że trądzik pospolity jest przewlekłą dermatozą zapalną dotyczącą okolic łojotokowych, szczególnie klatki piersiowej, twarzy i pleców. Morfologia kliniczna u dorosłych jest nieco inna i obejmuje:

  • 1/3 dolnej części twarzy,
  • szyję,
  • górną część klatki piersiowej i pleców, tzw. strefa U.


U pacjentów dorosłych zmiany skórne są bardziej zapalne, nacieczone w porównaniu z młodszą grupą wiekową. Pojawia się mniej zaskórników, typowe są przebarwienia pozapalne. W większości wypadków przebieg jest łagodny lub średnio nasilony (ryc. 1, 2).

U kobiet choroba może mieć charakter przewlekły, uporczywy (u 80 proc. pacjentów jest to kontynuacja z okresu młodzieńczego) lub może być schorzeniem o późnym początku (u 20 proc. pierwszy wysiew po 25. r.ż.). Tzw. trądzik „na brodzie” i wokół ust (zmiany naciekowe, zaostrzenie przed miesiączką) uważany jest za fizjologię. Możemy mieć także do czynienia z tzw. trądzikiem „sporadycznym” (bez związku z cyklem miesięcznym).[1]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Trądzik a jakość życia

W przypadku trądziku dorosłych trwającego powyżej pięciu lat badania wskazują, że ma on znacznie większy wpływ na psychikę pacjenta niż trądzik [...]

Trądzik u dorosłych – badania własne

Cel badania

Dyskusja

Sugeruje się, że zaobserwowany w ostatnich latach wzrost zachorowań na trądzik u osób powyżej 30. r.ż., szczególnie u kobiet, sprowokowany jest [...]

Wnioski

Coraz częściej obserwuje się występowanie trądziku po 30. r.ż. Jednak nie wszyscy poprawnie definiują trądzik, a co za tym idzie – [...]
Do góry