Okiem praktyka

Jatrogenny mięsak Kaposiego – zasady postępowania

Dr hab. med. Beata Bergler-Czop1
Lek. med. Monika Bilewicz-Stebel2

1Katedra i Klinika Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

2Oddział Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Beata Bergler-Czop, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Klinika Dermatologii, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Prezentujemy przypadek pacjentki ze skórną, jatrogenną postacią mięsaka Kaposiego, który pojawił się podczas leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów lekami immunosupresyjnymi, glikokortykosteroidami i inhibitorami TNF-α.

Mięsak Kaposiego (KS) należy do grupy nowotworów angioproliferacyjnych. Wyróżniamy cztery podtypy schorzenia:

  • jatrogenny,
  • towarzyszący zespołowi nabytego niedoboru odporności (AIDS),
  • endemiczny, występujący na terenie Afryki,
  • klasyczny.


Etiologia mięsaka Kaposiego jest wieloczynnikowa. Rozważa się rolę wirusów i zaburzeń immunologicznych. Zmiany chorobowe z reguły są wieloogniskowe. Mogą mieć charakter ograniczony do skóry, o wolnym przebiegu, ale także rozległy, trzewny, o piorunującym przebiegu.[1,2] Zwiększona częstość występowania mięsaka Kaposiego została opisana u pacjentów po przeszczepie narządów otrzymujących leczenie immunosupresyjne. Zwykle zmiany pojawiały się po upływie około jednego roku od rozpoczęcia podawania leków. Przypadki mięsaka Kaposiego odnotowano także u pacjentów leczonych glikokortykosteroidami.

Uważa się, że w etiologii wszystkich odmian KS odgrywa rolę wirus opryszczki HHV-8, a różnice pomiędzy poszczególnymi typami związane są z zaangażowaniem różnych kofaktorów. Zakażenie HHV-8 można uznać za czynnik niezbędny, ale warunkiem rozwoju c...

Opis przypadku

57-letnia kobieta rasy kaukaskiej została przyjęta na oddział dermatologii w 2014 roku ze względu na rozległe, rozsiane fioletowe i brązowe nacieki oraz guzki, zlokalizowane na podudziach (ryc. 1). Chora od pięciu lat była leczona z powodu reumato...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Mięsak Kaposiego jest procesem angioproliferacyjnym o niskim stopniu złośliwości, związanym z zakażeniem HHV-8. Patogeneza jest jednak wieloczynnikowa i zależy od zaburzeń [...]
Do góry