Najnowsze badania

Łysienie plackowate zmniejsza ryzyko udarów i zawałów mięśnia sercowego?

Lek. med. Paweł Traczewski

Łysienie plackowate (alopecia areata – AA) jest chorobą autoimmunologiczną o częstości występowania 2,1 proc. w czasie całego życia. AA związane jest z częstszym współwystępowaniem atopii, chorób tarczycy, łuszczycy i bielactwa, co wskazuje na możliwą rolę ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Występowanie zespołu metabolicznego i chorób sercowo-naczyniowych, jak dowiodły badania, dodatnio koreluje z chorobami skóry charakteryzującymi się obecnością stanu zapalnego. Jednakże dotąd nie określono w badaniach ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na łysienie plackowate, a na temat prawdopodobieństwa występowania zawałów mięśnia sercowego i udarów mózgu zebrano tylko bardzo ograniczone dane. Naukowcy z USA podjęli się odpowiedzi na pytanie, czy łysienie plackowate wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawałów i udarów.

Do góry