Doniesienia kongresowe

Doniesienia kongresowe

Olga Tymanowska
Lek. Paweł Traczewski

Ochrona osób pracujących na zewnątrz przed promieniowaniem UV

Jednym z najważniejszych priorytetów EADV w ostatnich latach stała się ochrona przed ekspozycją na słońce prawie 14,5 mln Europejczyków pracujących ponad 75 proc. czasu na zewnątrz. Ten sposób pracy zwiększa ryzyko wystąpienia nieczerniakowego raka skóry (NMSC, non-melanoma skin cancer).

Po pięciu latach pracy na świeżym powietrzu ryzyko zachorowania na NMSC jest co najmniej dwa razy wyższe niż osób pracujących w pomieszczeniach zamkniętych. Ponadto, wiedza dotycząca ochrony przed szkodliwością ekspozycji na promieniowanie UV jest w tej grupie znacznie niższa.

EADV wzywa kraje europejskie: decydentów, pracodawców, stowarzyszenia i organizacje pracownicze oraz lekarzy do podejmowania działań na rzecz ochrony osób pracujących na zewnątrz przed rakiem skóry spowodowanym promieniowaniem UV. Akademia postuluje, by w przypadku spędzania minimum 75 proc. czasu na zewnątrz, NMSC był klasyfikowany jako choroba zawodowa. Jednak do tej pory tylko siedem europejskich krajów dodało nieczerniakowego raka skóry do wykazu chorób zawodowych. Jak podkreśla EADV, ma to znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony pracowników przed czynnikami ryzyka i może przyczynić się do poprawy przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tusze do tatuażu: potrzebny wykaz zatwierdzonych składników

Ryzyko związane z tatuażem to nie tylko infekcje i alergie, ale także toksyczne działanie substancji chemicznych zawartych w tuszach. Stąd potrzeba stworzenia listy bezpiecznych barwników i składników, o której mówiła dr Christa De Cupyer z Sint-Jan General Hospital w Brugii (Belgia). Tusze do tatuażu miałyby spełniać te same normy co produkty kosmetyczne. Działania, które będą podjęte, muszą w jednakowym stopniu chronić wszystkie osoby korzystające z salonów tatuaży. W tym celu konieczne jest przedsięwzięcie kilku kroków. Pierwszym jest rzetelna informacja na temat konsekwencji tatuowania ciała. Aż 20 proc. osób, które zdecydowały się na tatuaż, żałuje swojej decyzji i zgłasza się po poradę lekarską dotyczącą jego usunięcia. Drugim jest wykonywanie tatuażu oraz makijażu permanentnego przez dobrze wyszkolonego pracownika w warunkach higienicznych i z użyciem bezpiecznych materiałów.

Tusze do wykonywania tatuaży są to złożone preparaty, mieszaniny różnych substancji, w tym pigmentów, barwników, środków konserwujących oraz dodatków. Niektóre z nich są importowane jako produkty gotowe, głównie z USA, a inne są produkowane w Euro...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ochrona osób pracujących na zewnątrz przed promieniowaniem UV

Jednym z najważniejszych priorytetów EADV w ostatnich latach stała się ochrona przed ekspozycją na słońce prawie 14,5 mln Europejczyków pracujących ponad [...]

Tusze do tatuażu: potrzebny wykaz zatwierdzonych składników

Ryzyko związane z tatuażem to nie tylko infekcje i alergie, ale także toksyczne działanie substancji chemicznych zawartych w tuszach. Stąd potrzeba [...]

Solaria mogą uzależniać i wywoływać raka skóry

Ocenia się, że użytkownicy solariów są w 74 proc. bardziej narażeni na rozwój czerniaka niż osoby, które nigdy z niego nie [...]

Alergia kontaktowa częstsza w trądziku różowatym

U pacjentów z trądzikiem różowatym stosunkowo często dochodzi do podrażnienia skóry preparatami miejscowymi. Naukowcy z ośrodków w Turcji postanowili zbadać częstość [...]

Bezpieczeństwo miejscowych glikokortykosteroidów w ciąży

Część miejscowych glikokortykosteroidów jest dopuszczona do stosowania w ciąży z zastrzeżeniem, by stosować je w sytuacji, gdy spodziewane korzyści są większe [...]

Helicobacter pylori a łysienie plackowate

Łysienie plackowate (alopecia areata, AA) jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym dotykającą osoby obojga płci, różnych ras i w różnym wieku. Mimo [...]

Kadm czynnikiem wyzwalającym łuszczycę?

Łuszczyca jest zapalną chorobą skóry związaną ze zwiększoną częstością chorób ogólnoustrojowych, takich jak cukrzyca czy schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Kadm jest toksycznym [...]
Do góry