Najnowsze badania

Łysienie androgenowe zwiększa ryzyko dyslipidemii

Lek. Paweł Traczewski

Łysienie androgenowe (androgenic alopecia, AGA) jest najczęstszą przyczyną wypadania włosów. Ocenia się, że dotyczy nawet 50 proc. osób dorosłych. Liczne obserwacje wskazują, że może być także czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Analizowano w tym kontekście wpływ AGA także na dyslipidemię, jednak wyniki badań były niejednoznaczne, a same badania obarczone poważnymi wadami. W celu wyjaśnienia tego problemu naukowcy z ośrodków w Korei Południowej przeprowadzili metaanalizę badań.

Dokonano przeglądu danych literaturowych z wykorzystaniem baz MEDLINE, EMBASE, The Cochrane Library i KOREA MED. Dla porównania wartości cholesterolu całkowitego, triglicerydów (TG) i lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) u osób z AGA i populacji ...

Do góry