Od stomatologa dla dermatologów

Uraz po znieczuleniu jako przyczyna owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej u dziecka

Lek. dent. Michalina Szymczak-Paluch1

Dr n. med. Ewa Sieńko2

Prof. nadzw. dr hab. med. Sebastian Kłosek1

1Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Prof. nadzw. dr hab. med. Sebastian Kłosek, Zakład Patomorfologii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl

Prezentujemy przypadek pacjenta diagnozowanego z powodu owrzodzenia wargi dolnej. Zmiana powstała jako skutek autotraumatyzacji z powodu braku czucia bólu pod wpływem działania znieczulenia nasiękowego w obrębie jamy ustnej. Artykuł zwraca uwagę na konieczność informowania pacjentów oraz ich opiekunów o zachowaniu zwiększonej uwagi w czasie działania znieczulenia. Dodatkowo omówiono temat różnicowania owrzodzeń okolicy jamy ustnej.

Coraz częstsze stosowanie znieczulenia nasiękowego w codziennej praktyce stomatologicznej, zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci, znacząco poprawia komfort związany z leczeniem, jednak wiąże się również ze zwiększoną ilością powikłań w czasie oraz po wykonaniu procedury leczniczej.

Procedura wykonania znieczulenia miejscowego u często ruchliwego dziecka może wiązać się ze zranieniem tkanek miękkich, niewystarczającym znieczuleniem, powstaniem krwiaka lub podaniem środka znieczulającego do naczynia krwionośnego, co może być powikłaniem zagrażającym zdrowiu i życiu pacjenta. Działanie powszechnie stosowanych preparatów znieczulenia miejscowego, takich jak: lidokaina, artykaina i mepiwakaina, utrzymuje się od jednej do trzech godzin od wstrzyknięcia. Długotrwałe działanie leku, znacznie przekraczające średni czas zabiegów wykonywanych u dzieci, powoduje, że pacjent nie pozostaje pod obserwacją lekarza do czasu ustąpienia działania znieczulającego leku. Sprzyja to zagrożeniom w postaci:

  • przygryzienia tkanek miękkich,
  • powstawania owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej,
  • poparzenia,
  • zachłyśnięcia.[1]

Opis przypadku

Pacjent, lat 5, ogólnie zdrowy, nieprzyjmujący żadnych leków, zgłosił się do Poradni Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu leczenia bardzo bolesnej zmiany na wardze dolnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Owrzodzenia w obrębie warg oraz pozostałej błony śluzowej jamy ustnej są bardzo częstym problemem klinicznym zarówno w praktyce stomatologicznej, jak i [...]

Podsumowanie

Owrzodzenia są częstymi zmianami obserwowanymi w jamie ustnej. Mogą mieć różnorodną etiologię, w której uraz powinien być rozpatrywany jako jeden z [...]
Do góry