Podsumowanie

Niemal każdy nowotwór wywodzący się z narządów wewnętrznych może przerzutować do skóry. W ok. 1/3 przypadków diagnoza przerzutów do skóry wyprzedza rozpoznanie nowotworu narządowego. Z tego powodu dermatolodzy powinni wykazać się szczególną czujnością diagnostyczną, zwłaszcza w odniesieniu do szybko rosnących, pojedynczych zmian o charakterze guzków występujących na skórze. Usunięcie lub wykonanie biopsji tego rodzaju zmiany wraz z wnikliwym i specjalistycznym badaniem histopatologicznym może ukierunkować dalszą diagnostykę, umożliwić szybsze podjęcie leczenia i zwiększyć szanse na istotne wydłużenie życia chorego.

Do góry