Najnowsze badania

Skuteczność leków przeciwmalarycznych w różnych podtypach CLE

Lek. Paweł Traczewski

Toczeń skórny (ang. cutaneous lupus erythematosus – CLE) jest chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się szerokim spektrum manifestacji klinicznych. Często stosuje się podział CLE na postacie: ostrą (ACLE), podostrą (SCLE), przerywaną (ICLE/lupus tumidus) i chroniczną (CCLE) w której można z kolei wyróżnić CLE krążkowy (DLE), postać odmrozinową (chilblain lupus) i głęboką (LEP). W pierwszej linii leczenia skórnego tocznia rumieniowatego są stosowane ze zróżnicowanymi efektami leki przeciwmalaryczne: hydroksychlorochina i chlorochina. W celu scharakteryzowania profilu terapeutycznego leków przeciwmalarycznych w CLE przeprowadzono przegląd systematyczny i metaanalizę obserwacyjnych i randomizowanych kontrolowanych badań.

Do góry