Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

NOWOŚCI W POLSCE I NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

  • Almiden (amlodypina) tabl. 5 mg 30 szt., 60 szt., 90 szt. i tabl. 10 mg 30 szt., 60 szt.

Wskazania. Nadciśnienie tętnicze. Przewlekła, stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa dławica piersiowa (Prinzmetala).

Refundacja. We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach; we wskazaniu pozarejestracyjnym: objaw Raynauda związany z twardziną układową – leczenie pierwszoliniowe (off label) oraz bezpłatnie dla seniorów >75. r.ż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych).


  • Erelzi (etanercept) roztw. do wstrzyk. s.c. 25 mg 4 ampułkostrzyk. à 0,5 mL; roztw. do wstrzyk. s.c. 50 mg 4 ampułkostrzyk. à 1 mL i 4 wstrzykiwacze à 1 mL

Wskazania.

Dorośli. ♦ Reumatoidalne zapalenie stawów. Leczenie RZS o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego, gdy stosowanie przeciwreumatycznych leków modyfikujących przebieg choroby, w tym metotreksatu (o ile nie jest przeciwwskazany), jest niewystarczające. P...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWOŚCI W POLSCE I NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

Almiden (amlodypina) tabl. 5 mg 30 szt., 60 szt., 90 szt. i tabl. 10 mg 30 szt., 60 szt.

Do góry