Praktyka kliniczna

Spełzanie płytek paznokciowych – istotny problem diagnostyczny

Dr n. med. Andrzej Jaworek

Lek. Karolina Pełka

Prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc

Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM w Krakowie

Adres korespondencyjny: Dr Andrzej Jaworek, Katedra i Klinka Dermatologii UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, tel. 12 430 52 66 wew. 7400; faks 12 430 52 78 wew. 7422, e-mail: andrzej.jaworek@uj.edu.pl

Onychomadeza, czyli spełzanie płytek paznokciowych, to jeden z częstych objawów dotyczących narządu paznokciowego, który polega na nagłym, przejściowym zatrzymaniu wzrostu komórek w obrębie macierzy paznokcia znajdujących się pod wałem paznokciowym proksymalnym (ang. proximal nail fold, PNF). Następstwem tego jest oddzielenie płytki paznokciowej od macierzy paznokcia z jej stopniową utratą (onycholiza IV stopnia, onycholiza proksymalna) i zastąpieniem przez nowo powstałą płytkę.[1] Przedstawiamy przypadek 40-letniego pacjenta, u którego doszło do onychomadezy po przebyciu toksycznej nekrolizy naskórka (zespół Lyella).

Opis przypadku

40-letni mężczyzna podczas kontrolnej wizyty w poradni dermatologicznej zgłosił niepokojące dla niego zmiany w obrębie narządu paznokciowego obu dłoni i stóp polegające na stopniowym spełzaniu płytek paznokciowych. Zmiany pojawiły się około miesiąca po opuszczeniu oddziału dermatologii, gdzie był hospitalizowany z powodu toksycznej epidermolizy naskórka (zespołu Lyella) sprowokowanego karbamazepiną (lek przyjmował z powodu neuropatycznych dolegliwości bólowych związanych z dyskopatią piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa). Chory w trakcie pobytu na oddziale był leczony systemowo wlewami z glikokortykosteroidów oraz cyklosporyną pod osłoną antybiotyków oraz miejscowo preparatami odkażającymi i sprzyjającymi gojeniu zmian. Oddział opuścił po dwóch tygodniach terapii w stanie ogólnym dobrym (objaw Nikolskiego był ujemny), nie zauważył także żadnych zmian w obrębie paznokci. W trakcie kolejnych wizyt dermatologicznych stopniowo redukowano dawki leków (prednizolon oraz cyklosporyna) oraz modyfikowano leczenie miejscowe. Podczas trzeciej wizyty kontrolnej zaobserwowano zmiany w obrębie płytek paznokciowych dłoni i stóp klinicznie odpowiadające onychomadezie (ryc. 1-2). Pacjent został pouczony o mechanizmie powstawania zmian oraz naturalnym przebiegu choroby (oczekiwanie na odrost płytek paznokciowych). Zalecono natłuszczanie okolicy narządu paznokciowego preparatami recepturowymi zawierającymi mocznik oraz kwas mlekowy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Płytka paznokciowa powstaje w obrębi macierzy paznokcia, którą orientacyjnie można podzielić na dwie części:
Do góry