Najnowsze badania

Picie alkoholu zwiększa ryzyko NMSC

Lek. Paweł Traczewski
      

Nieczerniakowe nowotwory skóry (ang. non-melanoma skin cancers, NMSC) to przede wszystkim rak podstawnokomórkowy (ang. basal cell carcinoma, BCC) i rak kolczystokomórkowy (ang. squamous cell carcinoma, SCC). Stanowią one większość nowotworów skóry. Głównym czynnikiem ryzyka NMSC jest przewlekła ekspozycja na promieniowanie UV, inne to jasna karnacja i ciężkie poparzenia słoneczne w dzieciństwie. Od wielu lat podejrzewano, że może istnieć związek między zapadalnością na te nowotwory a piciem alkoholu, ponieważ sprzyja ono uleganiu poparzeniom słonecznym, a metabolit alkoholu – acetaldehyd – wpływa na syntezę i naprawę DNA, wykazując działanie kancerogenne. Jednak dotychczasowe badania poświęcone temu zagadnieniu przynosiły niejednoznaczne wyniki. Celem badania opublikowanego w „British Journal of Dermatology” było najdokładniejsze określenie możliwej zależności.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Picie alkoholu zwiększa ryzyko NMSC

Nieczerniakowe nowotwory skóry (ang. non-melanoma skin cancers, NMSC) to przede wszystkim rak podstawnokomórkowy (ang. basal cell carcinoma, BCC) i rak kolczystokomórkowy [...]

Do góry