Najnowsze badania

Przeżywalność chorych z pojedynczymi i mnogimi czerniakami

Lek. Paweł Traczewski

Częstość czerniaka rośnie z roku na rok o ok. 3 proc. W 2017 roku tylko w USA zdiagnozowano 87 110 przypadków inwazyjnej postaci tego nowotworu. Ponadto wzrasta umieralność – amerykańskie dane wskazują, że o ok. 1,5 proc. rocznie. U chorych na czerniaka ryzyko rozwoju drugiego pierwotnego ogniska ocenia się na 6-12 proc. Jest ono podwyższone u osób z mnogimi znamionami, dodatnim wywiadem rodzinnym i o jasnej karnacji. Dane literaturowe na temat rokowania u pacjentów z mnogimi czerniakami (multiple primary melanomas, MPM) w porównaniu do pacjentów z pojedynczymi zmianami (single primary melanoma, SPM) są niejednoznaczne. Zagadnienie to podjęli w swoim badaniu naukowcy z USA.

Do góry