Felieton

Współpraca niedoskonała

Prof. dr hab. med. Joanna Maj

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zadano mi ostatnio pytanie dotyczące współpracy między poszczególnymi lekarzami różnych specjalności a nami, dermatologami. W pierwszej chwili chciałam odpowiedzieć, że nie widzę problemu, wzajemne relacje układają się dobrze. Spotykamy się na konferencjach interdyscyplinarnych, podczas których dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z onkologami, endokrynologami, chirurgami naczyniowymi i angiologami, ginekologami, lekarzami medycyny rodzinnej. Jest niestety jak zwykle jedno „ale”. Mianowicie w takich konferencjach uczestniczy ograniczona liczba osób, z różnych względów nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wyjazdy w trakcie wykonywanej pracy zawodowej, czasami także ze względów finansowych.

A jak wygląda codzienność? Moja – wiem, często konsultuję pacjentów dermatologicznych, spełniając prośby (podkreślam słowo „prośby”, czyli konsultuję grzecznościowo) moich kolegów różnych specjalizacji. Jednak relacje między poszczególnymi lekarza...

Do góry