Aktualności naukowe

Kolchicyna w terapii rogowacenia słonecznego

Lek. Paweł Traczewski

Rogowacenie słoneczne (keratosis actinica, KA) według badań epidemiologicznych nawet w 20 proc. przypadków w ciągu 10 lat może ewoluować do raka kolczystokomórkowego. W terapii KA wykorzystuje się m.in. fluorouracyl, imikwimod, mebutynian ingenolu, tretynoinę, diklofenak i terapię fotodynamiczną (PDT).

Dotychczas przeprowadzono badania nad żelem z kolchicyną, środkiem antymitotycznym pochodzenia roślinnego, w stężeniach 0,5 i 1 proc., które dały obiecujące wyniki.

W obu przypadkach doszło do redukcji liczby ognisk KA o 77 proc. z małą liczbą działań niepożądanych oraz uzyskano korzystny efekt kosmetyczny. W Brazylii przeprowadzono pierwsze badanie porównujące preparat kolchicyny do PDT-MAL (PDT z wykorzystaniem aminolewulinianu metylu) w terapii KA.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kolchicyna w terapii rogowacenia słonecznego

Rogowacenie słoneczne (keratosis actinica, KA) według badań epidemiologicznych nawet w 20 proc. przypadków w ciągu 10 lat może ewoluować do raka [...]

Do góry