Wywiad numeru

Nie wszystkie drogi prowadzą do celu

O najnowszych zasadach terapii trądziku pospolitego z dr hab. med. Wiolettą Barańską-Rybak, prof. nadzw. GUMed, z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawia Olga Tymanowska

DpD: Jakie są najnowsze poglądy dotyczące etiopatogenezy trądziku?


Prof. Wioletta Barańska-Rybak:
Etiopatogeneza trądziku jest bardzo dobrze poznana od kilku lat. Kluczowym problemem jest nadmierny łojotok często stymulowany przez androgeny, zaburzenia rogowacenia mieszka włosowego prowadzące do jego zaczopowania i utrudnienia odpływu łoju, przez co gromadzi się on w nadmiernej ilości w obrębie jednostek mieszkowo-łojowych. To prowadzi do ich powiększenia i wzmożonej kolonizacji Cutibacterium acnes i dodatkowo nasila stan zapalny.

Wzrost populacji Cutibacterium acnes zaburza fizjologiczny mikrobiom skóry, a terapie antybiotykowe z użyciem tetracyklin stosowane w trądziku nasilają dysbiozę (zaburzenie) mikrobiomu poprzez kolonizację bakteriami Gram-ujemnymi. Najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej pozwoliły na wyodrębnienie sześciu filotypów C. acnes różniących się zarówno wrażliwością na antybiotyki, jak i patogennością.


DpD: Jakie znaczenie mają czynniki, takie jak dieta, zanieczyszczenie powietrza, ekspozycja na słońce?


W.B.-R.:
Istnieje wiele kontrowersji dotyczących roli diety w trądziku. Wiadomo, że cukier poprzez stymulację receptora IGF-1 nasila łojotok, a przez to całą kaskadę patogenetyczną trądziku. Zalecenie pacjentom z trądzikiem diety o niskim indeksie glikemicznym z pewnością będzie czynnikiem wspomagającym leczenie. W jednym z opublikowanych badań zaobserwowano znamienny wzrost liczby wykwitów zapalnych i niezapalnych po przyjmowaniu kapsułek z kakao. W kwestii wpływu nabiału jako czynnika zaostrzającego nie ma jednoznacznych danych.

Zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza ekspozycja na wolne rodniki, w dużych miastach zarówno w Europie, jak i Azji przyczynia się do nasilenia łojotoku i zapalnych wykwitów w trądziku.

Natomiast ekspozycja na słońce sprzyja pogrubieniu warstwy rogowej i utrudnieniu odpływu łoju, co klinicznie manifestuje się zaostrzeniem trądziku po wakacjach.


DpD: Jakie są zasady leczenia trądziku?

W.B.-R.: Leczenie według konsensusu opiera się na stosowaniu konkretnych leków w różnych formach trądziku. W łagodnym trądziku zaskórnikowym stosuje się miejscowe preparaty na bazie nadtlenku benzoilu (BPO), kwasu azelainowego, retinoidów. W przyp...


DpD: Jakie są różnice w leczeniu trądziku młodzieńczego i trądziku osób dorosłych?

W.B.-R.: Wszystko zależy od stopnia nasilenia trądziku. U mężczyzn zarówno młodych, jak i starszych leczenie jest dużo prostsze niż u kobiet. U młodych dziewcząt we wczesnym okresie dojrzewania niemożliwe jest włączenie antykoncepcji hormonalnej n...

Do góry