Aktualności naukowe

Osocze bogatopłytkowe przydatne w leczeniu liszaja płaskiego

Lek. Paweł Traczewski

Liszaj płaski (lichen sclerosus, LS) jest przewlekłą dermatozą zapalną mediowaną przez limfocyty, która atakuje głównie okolicę anogenitalną. W terapii wykorzystuje się głównie miejscowe glikokortykosteroidy i inhibitory kalcyneuryny. Stosowane są także: retinoidy, glikokortykosteroidy ogólne, terapia fotodynamiczna, krioterapia oraz laseroterapia. Brakuje nowych skutecznych i dobrze tolerowanych metod leczenia. Celem badania przeprowadzonego we włoskich ośrodkach było określenie przydatności osocza bogatopłytkowego (platelet-rich plasma, PRP) w terapii LS.

U wszystkich badanych przeprowadzono wywiad dotyczący historii choroby, chorób współistniejących i wcześniej stosowanych leków. Zostali oni także zbadani pod kątem manifestacji klinicznych LS, dolegliwości i pogorszenia funkcji spowodowanych przez...

Do góry