Aktualności naukowe

Liczba znamion na kończynach czynnikiem ryzyka nowotworów skóry

Lek. Paweł Traczewski

Duża liczba znamion barwnikowych od dawna uznawana była za czynnik ryzyka czerniaka. Jednak dotąd brak było dużych badań, które oceniałyby zależność między liczbą znamion a nieczerniakowymi nowotworami skóry: rakiem podstawnokomórkowym (BCC) i kolczystokomórkowym (SCC). Naukowcy z ośrodków w USA przeprowadzili badanie z wykorzystaniem prospektywnych kohort zaczerpniętych z badań Nurses’ Health Study (NHS; 1986-2012) i Nurses’ Health Study 2 (NHS2; 1989-2013) obejmujących 176 317 kobiet i Health Professionals Follow-up Study (HPFS; 1986-2012) obejmującego 32 383 mężczyzn. Na etapie wyjściowym zgromadzono informacje o liczbie znamion: w NHS na kończynie górnej lewej (> 3 mm średnicy), w HPFS na obu przedramionach (> 3 mm średnicy), w NHS2 na obu kończynach dolnych bez określenia wymiaru minimalnego. Autorzy badania posłużyli się modelem proporcjonalnej regresji Coxa w celu ustalenia skorygowanych współczynników ryzyka (hazard ratios; HR) rozwoju nowotworu dla poszczególnych liczb znamion (0, 1-5, 6-4 i ≥ 15).

Do góry