Diagnostyka

Dermatozy pęcherzowe oraz choroby skóry przebiegające z obecnością pęcherzy u dzieci cz. 2

Lek. Dorota Mehrholz

Lek. Adrianna Opalska

Dr hab. med. Wioletta Barańska-Rybak, prof. nadzw. GUMed

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: Lek. Dorota Mehrholz, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kliniczna1a, 80-402 Gdańsk

W poprzedniej części artykułu opisano najczęściej występujące u dzieci choroby pęcherzowe oraz dermatozy przebiegające z pęcherzami takie jak: niedobory pokarmowe, odczyny toksyczne i alergiczne. Poniżej przedstawiamy choroby zakaźne i rumieniowe, w których spotykanymi wykwitami są pęcherze i pęcherzyki. Do chorób infekcyjnych należą: ospa wietrzna, opryszczka, choroba dłoni, stóp i jamy ustnej oraz liszajec zakaźny. Do chorób rumieniowych objawiających się pęcherzami zaliczamy: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczną nekrolizę naskórka.

W części pierwszej opisano choroby pęcherzowe, mutację w genie transportera cynku oraz odczyny foto- i fitotoksyczne. Część druga poświęcona jest chorobom infekcyjnym oraz rumieniowym, w których pęcherze należą do obrazu klinicznego. Czynniki infekcyjne lub alergiczne doprowadzają do uszkodzenia lub śmierci keratynocytów i gromadzenia się w powstałych przestrzeniach płynu surowiczego na drodze cytolizy, co prowadzi do pojawienia się pęcherzy. W diagnostyce chorób pęcherzowych zaleca się wykonanie badania immunopatologicznego splitu skórnego, które w wielu przypadkach pozwala na postawienie diagnozy. Celem diagnostyki dermatoz objawiających się pęcherzami pomocne są:

 • badania wirusologiczne,
 • posiewy bakteriologiczne,
 • badanie stężenia cynku.


Wywiad powinien obejmować:

 • czas trwania objawów,
 • zażywanie nowych leków,
 • obecność objawów z innych układów,
 • wywiad rodzinny.


Do chorób przebiegających z obecnością pęcherzy należą:

 • choroby pęcherzowe
             autoimmunizacyjne
  • opryszczkowe zapalenie skóry
  • linijna IgA dermatoza pęcherzowa
  • pęcherzyca
  • pemfigoid
   mutacje genów złącza naskórkowo-skórnego
  • pęcherzowe oddzielanie się naskórka,
   niedobory pokarmowe
  • acrodermatitis enteropathica,
 • odczyny toksyczne i alergiczne
  • odczyn fototoksyczny,
 • choroby infekcyjne
             wirusowe
  • opryszczka
  • ospa wietrzna
  • półpasiec
  • choroba dłoni, stóp i jamy ustnej (HFMD)
   bakteryjne
  • liszajec zakaźny
  • gronkowcowy zespół oparzonej skóry (SSSS),
 • choroby rumieniowe
  • rumień wielopostaciowy
  • zespół Stevensa-Johnsona
  • toksyczna nekroliza naskórka.

Choroby infekcyjne

Opryszczka

Jest to jedna z najczęstszych infekcji wirusowych wywołana przez wirusy z grupy Herpes Simplex. Wykwity pęcherzykowe o skupionym układzie i wiotkiej pokrywie lokalizują się na granicy skóry i błon śluzowych. Najczęściej w okolicy ust i narządów pł...

Ospa wietrzna i półpasiec

Ospa wietrzna jest łagodną, ale wysoce zakaźną chorobą wywoływaną przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (varicella zoster virus). Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, a wrota infekcji stanowią górne drogi oddechowe.[5] Rozpoznanie ustala się zw...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Choroby rumieniowe

Niegdyś uważano, że rumień wielopostaciowy występuje w postaci łagodnej i samoograniczającej się choroby rumieniowej – minor oraz w postaci major, do [...]

Podsumowanie

1. Pęcherze to ważny objaw kliniczny wymagający przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki różnicowej. Mogą być objawem zarówno poważnej choroby ogólnoustrojowej, jak i samoograniczającej [...]

Do góry