Aktualności naukowe

Aktualności

Lek. Paweł Traczewski

Osocze bogatopłytkowe przydatne niezależnie od liczby płytek

Wykorzystanie osocza bogatopłytkowego w leczeniu łysienia androgenowego (androgenic alopecia, AGA) było przedmiotem wcześniejszych badań, które wskazywały na jego efektywność w terapii tej choroby. Płytki krwi zawierają czynniki wzrostu biorące udział w różnych fazach wzrostu włosa. Płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF (platelet-derived growth factor) stymuluje mitozę komórek pnia, transformujący z komórek β aktywuje cebulki włosowe i hamuje apoptozę w cyklu komórkowym, a śródbłonkowy czynnik wzrostu (vascular endothelial growth factor, VEGF) stymuluje mikrokrążenie. W Brazylii przeprowadzono pierwsze na świecie badanie, którego celem było ustalenie możliwych korelacji między zawartością w osoczu bogatopłytkowym płytek krwi, a także czynników PDGF, VEGF i naskórkowego czynnika wzrostu (epidermal growth factor, EGF) a parametrami wzrostu włosa określonymi za pomocą metody TrichoScan w leczeniu AGA za pomocą czterech serii iniekcji.

Do badania zakwalifikowano 26 mężczyzn w wieku 18-50 lat z AGA, którzy zostali losowo przydzieleni do grup otrzymujących czterokrotne podskórne podanie (po 20 iniekcji) osocza bogatopłytkowego lub z soli fizjologicznej wykonane w odstępie 15 dni. Do kryteriów wyłączenia należały wcześniejsze przeszczepienia włosów, dodatni wywiad w kierunku jakichkolwiek chorób mogących mieć wpływ na kondycję włosów, nowotwory, choroby nerek, wątroby, choroby reumatyczne i zaburzenia hematologiczne. Wzrost, gęstość i odsetek włosów anagenowych były oceniane za pomocą metody TrichoScan przed pierwszymi iniekcjami oraz 15 dni, a następnie 3 miesiące po ostatnich iniekcjach. Czynniki wzrostu (PDGF, VEGF i EGF) zostały oznaczone za pomocą metody Luminex. W badaniu stwierdzono znaczący wzrost liczby włosów (P = 0,0016), gęstości włosów (P = 0,012) i odsetka włosów anagenowych (P = 0,007) w grupie terapeutycznej w porównaniu z grupą placebo. Jednak nie stwierdzono korelacji między liczbą płytek krwi i zawartością czynników wzrostu w osoczu bogatopłytkowym a parametrami wzrostu włosów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Immunoterapia brodawek wirusowych

Ze względu na znaczną zakaźność HPV uważa się, że u większości populacji światowej przynajmniej raz w życiu powstają brodawki wirusowe. Chociaż [...]

Wpływ terapii mężczyzn na teratogenność i płodność

Często powodem niepokoju mężczyzn starających się o dziecko jest możliwy negatywny wpływ terapii dermatologicznych na płodność i ich możliwe teratogenne działanie. [...]

Do góry