Abc histologii

Liszaj płaski – odmiany histologiczne i różnicowanie

dr n. med. Piotr Nockowski1

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr n. med. Zdzisław Woźniak2

2Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

• Obraz histologiczny liszaja płaskiego

• Choroby wymagające różnicowania z liszajem płaskim w obrazie histologicznym

Liszaj płaski, zwany też liszajem czerwonym lub liszajem Wilsona, jest chorobą często wymagającą potwierdzenia badaniem histopatologicznym. Wynika to zarówno z istnienia licznych odmian klinicznych, jak i podobieństwa do wielu innych jednostek chorobowych.

Choroby, które cechuje kliniczny obraz liszajopodobny, nie muszą wykazywać histologicznego podobieństwa do liszaja płaskiego (i odwrotnie). Obraz liszajopodobny (lichenoid reaction pattern) jest histologicznie definiowany jako pasmowaty naciek zapalny biegnący w powierzchownych warstwach skóry właściwej równolegle do naskórka, złożony głównie z limfocytów, niekiedy z domieszką komórek plazmatycznych, histiocytów lub eozynofili, któremu z różną częstością towarzyszą: zwyrodnienie wodniczkowe warstwy podstawnej (interface dermatitis), ciałka cytoidalne (zwane też ciałkami koloidalnymi lub ciałkami Civatte'a), nietrzymanie barwnika (przenikanie ziaren melaniny do skóry właściwej, związane z zaburzeniem transportu melanosomów od melanocytów do ulegających uszkodzeniu keratynocytów warstwy podstawnej).

Do góry