Aktualności naukowe

Najnowsze badania: Leczenie trądziku różowatego i demodekozy za pomocą benzoesanu benzylu

lek. Paweł Traczewski

U pacjentów z trądzikiem różowatym i demodekozą zagęszczenie Demodex folliculorum na skórze jest znaczne. Wykazano, że takie środki, jak miejscowa iwermektyna, benzoesan benzylu, a w mniejszym stopniu krotamiton, ograniczają zagęszczenie tego pasożyta in vivo, jednak dane na temat klinicznych efektów stosowania benzoesanu benzylu u pacjentów z trądzikiem różowatym są bardzo ograniczone. W związku z tym przeprowadzono badanie mające na celu określenie skuteczności benzoesanu benzylu stosowanego łącznie z krotamitonem na zagęszczenie Demodex i kliniczne objawy trądziku różowatego oraz demodekozy; ponadto porównano 3 różne schematy leczenia.

Do góry