Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Leczenie biologiczne prawdopodobnie nie zwiększa zagrożenia COVID-19

lek. Paweł Traczewski

Pandemia COVID-19 wzbudza uzasadnione obawy o bezpieczeństwo leczenia biologicznego. Dane wskazują na możliwy wzrost ryzyka infekcji układu oddechowego związany ze stosowaniem antagonistów IL-17 i TNF-α. Z drugiej strony leki z tych grup były wykorzystywane w eksperymentalnych terapiach COVID-19. W przeprowadzonym we Włoszech badaniu dokonano oceny występowania COVID-19 w populacji leczonych biologicznie pacjentów z łuszczycą w porównaniu z populacją ogólną.

W badaniu przeanalizowano 1830 przypadków pacjentów ambulatoryjnych poddawanych terapii między lutym a czerwcem 2020 r. Dało to ogółem 6199,5 pacjentomiesiąca obserwacji. Dane dotyczące badanych obejmowały charakterystykę demograficzną, hospitaliz...

Do góry