Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wykorzystanie toksyny botulinowej w leczeniu trądziku odwróconego

lek. Paweł Traczewski

Trądzik odwrócony występuje u ok. 1-4% osób w populacji ogólnej, częściej u kobiet. Choroba wiąże się ze znacznym spadkiem jakości życia i częstszym występowaniem depresji. Terapia trądziku odwróconego jest trudna i obejmuje zależnie od nasilenia choroby miejscowe i doustne antybiotyki, iniekcje glikokortykosteroidów i retinoidów do zmian, inhibitory TNF-α i zabiegi chirurgiczne. Toksyna botulinowa jest wykorzystywana powszechnie w medycynie estetycznej, a także w leczeniu schorzeń dermatologicznych, takich jak hiperhydroza, choroba Dariera czy Haileya-Haileya. Przeprowadzono badanie w celu oceny, czy iniekcje BTX-B (izoformy B toksyny botulinowej) mogą być efektywną terapią trądziku odwróconego.

Do góry