Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Choroby współistniejące z dziecięcym łysieniem plackowatym

lek. Paweł Traczewski

Łysienie plackowate jest jedną z najczęściej występujących chorób dermatologicznych w populacji dziecięcej. Zagadnienie chorób współistniejących było przedmiotem badań u dorosłych, natomiast w przypadku dzieci dane na ten temat są ograniczone i opierają się głównie na informacjach zgłaszanych przez rodziców pacjentów. Celem wieloośrodkowego badania opublikowanego w „Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology” było ustalenie częstości chorób współistniejących z łysieniem plackowatym u dzieci.

Do góry