Opis przypadku

Pacjentka z owrzodzeniem kończyny dolnej w przebiegu zespołu Felty’ego

lek. Adrian Wiśniewski

dr n. med. Dorota Mehrholz

lek. Gustaw Roter

prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. Adrian Wiśniewski

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

Small wisniewski adrian opt

lek. Adrian Wiśniewski

Small mehrholz dorota opt

dr n. med. Dorota Mehrholz

Small roter gustaw opt

lek. Gustaw Roter

Small baranska rybak wiolett opt

prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

  • Zespół Felty’ego (ZF) – ciężki wariant reumatoidalnego zapalenia stawów
  • Dermatologiczne objawy towarzyszące tej jednostce chorobowej
  • Opis przypadku pacjentki z owrzodzeniem uda w przebiegu ZF

Zespół Felty’ego (ZF) to rzadka jednostka chorobowa, która rozwija się zazwyczaj na podłożu długo trwającego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i jest uznawana za ciężki wariant tej choroby. ZF występuje zaledwie u 1% pacjentów z RZS1. Cechą charakterystyczną jest triada objawów: zapalenie stawów, leukopenia (neutropenia) i splenomegalia. W przebiegu ZF występują również liczne zmiany skórne takie jak owrzodzenia skóry czy plamica będąca wynikiem zapalenia naczyń2. Towarzyszące ZF zaburzenia odporności zwiększają ryzyko zakażeń skóry, dlatego też często u pacjentów diagnozuje się bakteryjne, wirusowe i grzybicze zakażenia skóry i błon śluzowych. W artykule przedstawiono przypadek pacjentki z owrzodzeniem kończyny dolnej powstałym w przebiegu ZF.

Przypadek kliniczny

Pacjentka 75-letnia została przyjęta do Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu diagnostyki i leczenia owrzodzenia zlokalizowanego w obrębie lewego uda.

W dniu przyjęcia do kliniki w badaniu fizykalnym stwierdzono owalne owrzodzenie o wysztancowanych brzegach. W dnie rany znajdowała się duża ilość włóknika. Wysięk surowiczy o miernym nasileniu. Na skórze wokół rany zaczerwienienie i liczne podbiegnięcia krwawe w obrębie kończyn dolnych (ryc. 1). Ponadto stwierdzono obecność zmian rumieniowych na powierzchni dłoniowej rąk (ryc. 2), hiperkeratozę i złuszczanie w obrębie podeszew stóp (ryc. 3). Odnotowano również rumień w obrębie twarzy.

Small derm 59 rycina 1 opt

Rycina 1. Owalne owrzodzenie zlokalizowane na lewym udzie. W dnie rany duża ilość włóknika z miernym wysiękiem. Brzeg owrzodzenia wysztancowany z zaczerwienieniem wokół rany

Small derm 59 rycina 2 opt

Rycina 2. Zmiany rumieniowe powierzchni dłoniowej rąk

Small derm 59 rycina 3 opt

Rycina 3. Hiperkeratoza ze złuszczaniem w obrębie stóp (następstwo przeciążeń powstałych w wyniku zmiany motoryki chodu spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi w reumatoidalnym zapaleniu stawów)

Pacjentka od wielu lat chorowała na nadciśnienie tętnicze, dnę moczanową oraz cukrzycę typu 2. Od roku leczyła się u hematologa z powodu leukopenii (liczba białych krwinek [WBC – white blood cells] – 2-3 × 109/l) z neutropenią oraz małopłytkowości (liczba płytek krwi [PLT – platelets] – ok. 80-120 × 109/l). Ponadto kobieta schudła 15 kg w ciągu ostatnich 6 miesięcy, występowały u niej także przejściowe gorączki (do 39°C).

Pacjentka była hospitalizowana na oddziale hematologii z powodu podejrzenia białaczki. Na podstawie wykonanej trepanobiopsji szpiku wykluczono rozrost nowotworowy, jednak stwierdzono obecność przeciwciał przeciwjądrowych ANA-HEp-2 1:320 i dodatnie przeciwciała przeciwcentromerowe. Ponadto rozpoznano hepatosplenomegalię (wątroba w wymiarze AP 190 mm, śledziona 160 × 67 mm) oraz powiększone węzły chłonne szyi (do ok. 1,5 cm). Pacjentkę skierowano do poradni reumatologicznej w celu poszerzenia diagnostyki w kierunku chorób tkanki łącznej. Stwierdzono objawy zapalenia w obrębie stawu skokowego oraz zespół Raynauda (na podstawie badania kapilaroskopowego). Odnotowano również pojawiające się okresowo infekcje w obrębie skóry i układu oddechowego.

W trakcie hospitalizacji w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na podstawie objawów pacjentki wysunięto podejrzenie ZF. W wykonanych w trakcie hospitalizacji badaniach laboratoryjnych stwierdzono:

  • utrzymującą się małopłytkowość oraz limfopenię z neutropenią (PLT – 124 × 109/l, WBC – 2,38 × 109/l, neutrocyty – 0,38 × 109/l)
  • podwyższone wykładniki stanu zapalnego (odczyn Biernackiego [OB] – 62 mm/h, białko C-reaktywne [CRP – C-reactive protein] – 24 mg/l)
  • obniżone stężenie składowych C3 i C4 dopełniacza
  • podwyższone stężenie czynnika reumatoidalnego (RF – rheumatoid factor)
  • obecność przeciwciał antycytrulinowych
  • hipoalbuminemię (albumina w surowicy – 25 G/l)
  • w elektroforezie białek surowicy – podwyższone stężenie gammaglobulin (gammaglobuliny – 40,9%).
Do góry