Abc histopatologii

Histologiczne oblicza wyprysku

Zuzanna Dryżałowska
lek. Anna Pasierb
dr n. med. Magdalena Misiak-Gałązka
prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
dr hab. n. med. Joanna Czuwara

Katedra i Klinika Dermatologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Fot. prof. Lidii Rudnickiej na pierwszej stronie artykułu – Włodzimierz Wasyluk

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Joanna Czuwara

Katedra i Klinika Dermatologiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Koszykowa 82a

02-008 Warszawa

e-mail: jczuwara@yahoo.com

  • Zróżnicowane przyczyny, przebieg i schemat leczenia wyprysku
  • Badanie histopatologiczne jako metoda ułatwiająca diagnostykę różnicową
  • Charakterystyczne cechy obrazu histologicznego poszczególnych odmian choroby (wyprysku łojotokowego, potnicowego, łuszczycopodobnego, kontaktowego, pieniążkowatego, hiperkeratotycznego, wyprysku na podłożu zastoinowym)

Wyprysk to niejednorodna grupa chorób, która mimo znacznego podobieństwa klinicznego różni się pod względem przyczyn występowania, przebiegu oraz schematu leczenia. W celach diagnostycznych wykonuje się badanie histopatologiczne, ponieważ uzyskany obraz może być różnicujący dla poszczególnych typów wyprysku.

Wyprysk obejmuje zarówno naskórek, jak i skórę właściwą (głównie warstwę brodawkowatą, rzadko siateczkowatą). Należy do gąbczastych zapaleń skóry (spongiotic dermatitis), ponieważ charakteryzuje go obrzęk gąbczasty naskórka związany z gromadzeniem odczynu zapalnego wokół keratynocytów i rozluźnienie połączeń między keratynocytami, aż do utworzenia spongiotycznych śródnaskórkowych pęcherzyków (ryc. 1).

  • W warstwie rogowej naskórka widoczne są ogniskowa parakeratoza oraz keratyna układająca się w blaszki lub zbite warstwy. W najbardziej powierzchownej warstwie naskórka można dostrzec mikropęcherzyki wypełnione treścią surowiczą. Ze względu na różnorodność zmian histologicznych obraz warstwy rogowej jest opisywany jako zmienny.
  • Warstwa ziarnista jest obecna, ale może być poprzerywana, w odróżnieniu od leżącej głębiej warstwy kolczystej, która jest nierównomiernie pogrubiała (akantotyczna).
  • Wnikające w naskórek limfocyty powodują nieszczelność poprzez zaburzenie ciągłości mostków międzykomórkowych (desmosomów), co prowadzi do tworzenia pęcherzyków gąbczastych w kolczystej warstwie naskórka.
  • Warstwa brodawkowata skóry właściwej zawiera szerokie brodawki skórne, z odczynem zapalnym wokół naczyń krwionośnych z komórek jednojądrowych, którym mogą towarzyszyć eozynofile. Obecność eozynofilów przemawia na korzyść wyprysku atopowego lub alergicznego kontaktowego (ryc. 2).

  • W warstwie siateczkowatej może być obecny odczyn zapalny z limfocytów, monocytów i w bardziej przewlekłej formie – z histiocytów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wyprysk łojotokowy (łojotokowe zapalenie skóry)

Rozpoznanie wyprysku łojotokowego opiera się na obrazie klinicznym. Biopsja skóry jest wskazana w zmianach przewlekłych, nieodpowiadających na leczenie, uciążliwych. Diagnostyka różnicowa obejmuje [...]

Wyprysk potnicowy (wyprysk dyshydrotyczny)

Wyprysk potnicowy zalicza się do ostrego gąbczastego pęcherzykowego zapalenia skóry ze względu na dominujący obraz histopatologiczny spongiozy oraz częsty związek z nadpotliwością [...]

Wyprysk łuszczycopodobny

Wyprysk łuszczycopodobny charakteryzują następujące cechy:

Wyprysk kontaktowy

Wyprysk kontaktowy to zbiór 3 odmian, które różnią się etiologią. Wykazują jednak wspólną cechę, którą jest rozwój zapalenia skóry w wyniku bezpośredniego [...]

Wyprysk pieniążkowaty

Jego nazwa oddaje kształt zmian klinicznych, które są owalne lub okrągłe, wyraźnie odgraniczone, imitujące monety, dodatkowo sączące i silnie swędzące. Ogniska mogą [...]

Wyprysk hiperkeratotyczny (modzelowaty)

Wyprysk ten najczęściej występuje na stopach, chociaż może też lokalizować się na dłoniach i wale paznokciowym, tj. w miejscach narażonych na otarcia. Jest [...]

Wyprysk na podłożu zastoinowym (stasis dermatitis)

Podłożem tej odmiany wyprysku jest przewlekła niewydolność żylna – w związku z tym ma on charakter przewlekły lub przewlekły zaostrzony i występuje u pacjentów w średnim [...]

Do góry