Dermatologia po Dyplomie Nr 05 (wrzesień) / 2021

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2021
Słowo wstępne
Aktualności naukowe
Temat numeru
Wytyczne
Farmakoterapia
Dermatologia dziecięca
Choroby autoimmunologiczne
Przypadek kliniczny
Psychodermatologia
Abc histopatologii