Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Ziarniniak obrączkowaty a cukrzyca i hiperlipidemia

lek. Sylwia Szydłowska

Ziarniniak obrączkowaty (GA – granuloma annulare) to łagodna, przewlekła choroba ziarniniakowa skóry o nieznanej etiologii. Zmiany skórne w GA mogą przybierać formę grudek i guzków o gładkiej powierzchni, koloru skóry lub lekko sinego, o obrączkowatym układzie. Wykwity występują najczęściej na grzbietach rąk i stóp, ale możliwe jest także inne umiejscowienie zmian. Nie istnieją metody zapobiegania ich powstawaniu, a leczenie GA polega głównie na stosowaniu preparatów miejscowych.

Do góry