Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Czynniki wpływające na oporność w leczeniu świerzbu

lek. Sylwia Szydłowska

Aby skutecznie leczyć świerzb i zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się, ważne jest zidentyfikowanie czynników, które mogą wpływać na wyniki leczenia.

Przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe wśród pacjentów z infestacją świerzbowcem potwierdzoną badaniami z wodorotlenkiem potasu (KOH). Zgromadzono charakterystykę chorych, informacje o ich cechach klinicznych i historii leczenia. Grupa oporna na terapię obejmowała pacjentów z infestacją utrzymującą się przez ponad 28 dni po rozpoczęciu leczenia przeciwświerzbowego 5% kremem z permetryną.

Do góry