Przypadek kliniczny

Wrodzona erytrodermia ichtiotyczna – rzadka postać rybiej łuski

lek. Kamila Wojciechowska1
lek. Kornelia Pietrauszka1
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop2

1Oddział Dermatologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Katedra i Klinika Dermatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop

Katedra i Klinika Dermatologii

Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice

e-mail: bbergler-czop@sum.edu.pl

  • Obraz kliniczny wrodzonych i nabytych postaci rybiej łuski
  • Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
  • Na jakie powikłania ichthyosis należy zwrócić szczególną uwagę

Rybia łuska (ichthyosis) jest heterogennym schorzeniem charakteryzującym się nadmiernym rogowaceniem i tworzeniem hiperkeratotycznych łusek. Wyróżnia się jej postać wrodzoną i nabytą. Najczęstszą postacią jest dziedziczona autosomalnie dominująco rybia łuska zwykła. Stanowi ona 95% przypadków tej choroby, a częstość jej występowania wynosi 1/250 osób. Z powodu nieprawidłowej ekspresji mRNA w naskórku chorych znajduje się jedynie 10% profilagryny (w porównaniu ze zdrową populacją). Białko to jest prekursorem filagryny, która należy (wraz z keratyną) do głównych składników białkowych naskórka w warstwie ziarnistej i jest niezbędna do utrzymania prawidłowej funkcji barierowej skóry1-3. Znacznie rzadszą odmianę rybiej łuski wrodzonej stanowi postać o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym (1/300 000 osób). Ma ona bardzo ciężki przebieg. Może być spowodowana mutacjami w genach transglutaminazy 1, lorykryny czy lipooksygenazy. Mutacje te powodują zaburzenie metabolizmu sfingolipidów i nieprawidłową strukturę lipidów w naskórku. Większość przypadków tej choroby rozpoczyna się jako zespół dziecka kolodionowego4,5.

Zarówno w postaci wrodzonej, jak i nabytej głównym objawem jest symetryczne złuszczanie. Zmiany wahają się od nieznacznej szorstkości i suchości skóry poprzez występowanie dużych łusek na powierzchni skóry do erytrodermii. Najczęściej w obrazie klinicznym stwierdza się drobne, nieregularne łuski barwy od żółtej do brązowej z wywiniętymi brzegami. Zmiany są zazwyczaj bardziej nasilone na kończynach niż na tułowiu, zwłaszcza na kończynach dolnych. Na twarzy na ogół nie ma zmian, głównie z powodu zwiększonego wydzielania łoju w tej okolicy. Mniej więcej połowa pacjentów prezentuje także objawy atopii (atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa, astma)6-8.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjent 19-letni został przyjęty do kliniki dermatologicznej z powodu zaostrzenia zmian skórnych w przebiegu rybiej łuski wrodzonej. Erytrodermia, suchość skóry, drobne łuski, pęknięcia [...]

Komentarz

W związku z wynikami badań genetycznych i obrazem klinicznym u pacjenta rozpoznano wrodzoną erytrodermię ichtiotyczną, która jest zaliczana do grupy rybiej łuski wrodzonej o dziedziczeniu autosomalnym [...]

Do góry