Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Zanieczyszczenie powietrza a zaostrzenia łuszczycy

lek. Sylwia Szydłowska

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną o nawracającym przebiegu. Wybrane czynniki środowiskowe, takie jak infekcje, stresujące wydarzenia życiowe lub leki, mogą spowodować jej zaostrzenie. Nadal nie wiadomo jednak, czy może do niego prowadzić również zanieczyszczenie powietrza. Celem badania była ocena, czy krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza ma związek z zaostrzeniami łuszczycy.

Przeprowadzono retrospektywną analizę danych pacjentów z przewlekłą łuszczycą plackowatą leczonych ambulatoryjnie w klinice dermatologicznej szpitala uniwersyteckiego w Weronie od września 2013 r. do stycznia 2020 r. Włączono do niej pacjentów, u ...

Porównano średnie i skumulowane stężenia różnych rodzajów zanieczyszczeń powietrza (tlenek węgla, dwutlenek azotu, inne tlenki azotu, benzen, grube cząstki stałe [PM – particulate matter; średnica 2,5-10,0 μm, PM10] oraz drobne cząstki stałe [śred...

Do góry