Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Ryzyko nawrotu raka z komórek Merkla w zależności od stadium zaawansowania i czasu od diagnozy

lek. Sylwia Szydłowska

Rak z komórek Merkla (MCC – Merkel cell carcinoma) często ma agresywny przebieg, jednak informacje dotyczące nawrotów choroby nie są gromadzone w krajowych bazach danych i pozostaje niejasne, jaki odsetek pacjentów z MCC doświadcza nawrotu (wg szacunków od 27 do 77%). Dane na temat nawrotów uwzględniające stadium choroby i czas od postawienia diagnozy zapewniłyby dokładniejsze informacje prognostyczne i przyczyniłyby się do odpowiedniego nadzoru klinicznego w zależności od ryzyka.

Prospektywne badanie kohortowe obejmowało 618 pacjentów z MCC, z rozpoznaniem ustalonym w okresie od 2003 do 2019 r. U 223 z nich doszło do nawrotu MCC.

Do góry