Przypadek kliniczny

Infekcja górnych dróg oddechowych czy zespół Stevensa-Johnsona?

lek. Karina Polak1 
lek. Aleksandra Frątczak2
lek. Katarzyna Strzelczyk3
prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop1

1Szkoła Doktorska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Katedra i Klinika Dermatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

3Oddział Dermatologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji:

lek. Karina Polak

Katedra i Klinika Dermatologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice

e-mail: kikderm@sum.edu.pl

  • Zespół Stevensa-Johnsona – groźne powikłanie wymagające interwencji dermatologa
  • Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne związane z tą jednostką chorobową
  • Czynniki decydujące o rokowaniu pacjentów

Opis przypadku

Pacjentka 25-letnia została skierowana do kliniki dermatologii z poradni chorób zakaźnych z powodu występujących od 6 dni, nasilających się zmian rumieniowych na skórze oraz bolesnych nadżerek w obrębie błon śluzowych i spojówek. Kilka dni przed pojawieniem się zmian zaobserwowała cechy infekcji górnych dróg oddechowych, podwyższenie temperatury ciała i pogorszenie samopoczucia. W związku z tym stosowała wyłącznie postępowanie objawowe (wypoczynek w łóżku, przyjmowanie dużej ilości płynów), nie zażywała żadnych leków w celu złagodzenia wspomnianych dolegliwości.


Z powodu występujących od 7 r.ż. zaburzeń depresyjno-lękowych pacjentka na stałe przyjmowała trazodon w dawce 50 mg na dobę, sulpiryd 100 mg na dobę, wenlafaksynę 75 mg na dobę, zolpidem 10 mg na dobę. Dodatkowo 2 miesiące przed wystąpieniem zmian skórnych do leczenia dołączono lamotryginę, stopniowo zwiększając dawkę do 200 mg na dobę. Po pojawieniu się zmian skórnych, ze względu na narastające trudności z połykaniem, związane z bolesnością w obrębie jamy ustnej, pacjentka samodzielnie odstawiła wszystkie leki poza zolpidemem i zgłosiła się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Z uwagi na zaczerwienienie i nadżerki w obrębie spojówek skierował on pacjentkę do poradni okulistycznej i jednocześnie do poradni chorób zakaźnych, gdzie wykluczono infekcyjną przyczynę dolegliwości oraz zalecono objęcie leczeniem dermatologicznym w ramach oddziału.

Przy przyjęciu na oddział dermatologii u chorej stwierdzono występowanie zmian rumieniowych w rejonie twarzy, tułowia, klatki piersiowej oraz bolesnych nadżerek w obrębie warg, błon śluzowych jamy ustnej, języka, spojówek, błon śluzowych narządów ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Zespół Stevensa-Johnsona (ZSJ) jest szybko rozwijającą się, nekrotyczną reakcją skórną, obejmującą <10% powierzchni ciała. Jeżeli zmiany obejmują >30% powierzchni ciała, rozpoznaje [...]

Podsumowanie

Przedstawiony opis przypadku dowodzi, jak istotna jest świadomość występowania typowych działań niepożądanych leków. Ogromne znaczenie ma uwrażliwienie pacjenta na potrzebę zachowania [...]

Do góry