Badania diagnostyczne w dermatologii

Nieczerniakowe nowotwory skóry: rak podstawnokomórkowy barwnikowy

lek. Magdalena Komajda-Dobrowolska

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Adres do korespondencji:

lek. Magdalena Komajda-Dobrowolska

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, SPSK nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 11Ł

20-081 Lublin

e-mail: komajdam@gmail.com

  • Rak podstawnokomórkowy skóry (BCC) – najczęstszy nowotwór złośliwy u rasy kaukaskiej
  • Dermoskopowa charakterystyka barwnikowego BCC
  • Przykłady kliniczne z własnej praktyki

Rak podstawnokomórkowy skóry (BCC – basal cell carcinoma) jest wolno rosnącym, złośliwym nowotworem nabłonkowym. Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy u rasy kaukaskiej. Obserwuje się stały wzrost zachorowalności na BCC (średnio 10% co 10 lat). Szczyt zachorowań występuje w 6-8 dekadzie życia1-4. Wśród czynników ryzyka wymienia się czynniki genetyczne, fototyp skóry (I-II), ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie jonizujące, nieorganiczne związki arsenu oraz immunosupresję stosowaną u pacjentów po przeszczepieniu narządów2.

Około 80% przypadków BCC jest zlokalizowanych na twarzy powyżej linii łączącej kąty ust z płatkami usznymi, zwłaszcza na nosie, rzadziej zmiany stwierdza się na dolnej części twarzy, owłosionej skórze głowy czy górnej części tułowia (15%). Opisywano również nietypowe okolice występowania tego typu raka, takie jak: okolica dołów pachowych, piersi, okolica anogenitalna oraz dłonie i podeszwy5,6.

BCC, mimo że rzadko daje przerzuty i prowadzi do zgonu, stanowi istotny problem kliniczny. Opisano co najmniej 26 podtypów BCC7. Odmianą, która może prowadzić do wątpliwości diagnostycznych w ocenie klinicznej, jest typ barwnikowy. W jego rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić zarówno wczesnego, jak i zaawansowanego czerniaka, a także znamię błękitne i inne łagodne zmiany melanocytarne2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dermoskopowa charakterystyka barwnikowego BCC

W ocenie dermoskopowej barwnikowego BCC często stwierdza się chaotyczne rozmieszczenie struktur w obrębie zmiany. Struktury charakterystyczne dla barwnikowego typu guzkowego BCC obserwowane w badaniu [...]

Pacjentka 1

Pacjentka 80-letnia zgłosiła się do poradni dermatologicznej z powodu guzka średnicy 6 mm w okolicy skroniowej lewej, bez cech stanu zapalnego, który obserwowała [...]

Pacjentka 2

Pacjentka 52-letnia zgłosiła się do poradni dermatologicznej z powodu zmiany barwnikowej zlokalizowanej na skórze dekoltu. Klinicznie zmiana była dobrze odgraniczona, okrągła, średnicy [...]

Podsumowanie

Barwnikowy BCC w ocenie klinicznej często stanowi problem diagnostyczny. Pomocnym badaniem jest ocena dermoskopowa, jednak ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie badania [...]

Do góry