Dermatologia zabiegowa

Usuwanie rogowców krwawych prącia laserem Nd:YAG

dr n. med. Anna Deda1

lek. Aleksandra Lipka-Trawińska2

dr hab. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka, prof. SUM1

1Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Dominika Wcisło-Dziadecka, prof. SUM

Zakład Kosmetologii, Katedra Kosmetologii

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Kasztanowa 3, 41-200 Sosnowiec

e-mail: ddziadecka@sum.edu.pl

  • Obraz kliniczny i rodzaje rogowców krwawych
  • Angiokeratoma Fordyce’a (AF) – poważny problem estetyczny i przyczyna dyskomfortu pacjentów
  • Zabiegi małoinwazyjne z zastosowaniem laserów naczyniowych w leczeniu AF

Obraz kliniczny i klasyfikacja rogowców krwawych

Rogowce krwawe (angiokeratoma) zalicza się do malformacji naczyniowych. Klinicznie są to najczęściej zmiany w postaci grudek o kolorze ciemnoczerwonym lub niebieskoczerwonym, rzadziej barwy niebieskoczarnej. Rozszerzone naczynia krwionośne znajdują się na powierzchni zmiany pod hiperkeratotycznym naskórkiem; powierzchnia ta może mieć charakter brodawkowaty1,2.

Lokalizacja rogowców jest zróżnicowana – mogą one występować na brzuchu, podudziach, powierzchniach zgięciowych stawów (szczególnie kolanowych i łokciowych) oraz w okolicach genitalnych. Zmiany częściej obserwuje się u mężczyzn niż u kobiet.

Wyróżnia się kilka typów zmian, m.in.:

  • postać ograniczoną
  • rogowce krwawe pojedyncze
  • rogowce krwawe mnogie
  • rogowce krwawe Mibellego
  • rogowce krwawe Fordyce’a1.

Rogowiec krwawy ograniczony (angiokeratoma circumscriptum)

Tego typu zmiany najczęściej pojawiają się przed urodzeniem albo tuż po urodzeniu. Mają charakter linijny lub pasmowaty, często lokalizują się na wyprostnych częściach podudzi. Mogą wykazywać cechy naczyniaków brodawkujących.

Rogowce krwawe pojedyncze (solitary angiokeratoma)

Są to pojedyncze zmiany w postaci czerwonobrązowych guzków, gołym okiem przypominające znamiona barwnikowe. Lokalizują się często na podudziach i przedramionach.

Rogowce krwawe mnogie (multiple angiokeratomas)

Tym mianem określa się zmiany w postaci licznych, drobnych grudek koloru od czerwononiebieskiego do niebieskoczarnego, zlokalizowane w różnych miejscach ciała. Ich występowanie może (chociaż nie musi) być manifestacją choroby Fabry’ego lub innych zaburzeń metabolicznych.

Rogowiec krwawy Mibellego (angiokeratoma of Mibelli)

Ta odmiana rogowca powstaje w wyniku nadmiernego rozszerzenia naczyń krwionośnych w warstwie brodawkowatej skóry właściwej. Zmiany w postaci hiperkeratotycznych, drobnych grudek są zwykle umiejscowione na akralnych częściach ciała.

Rogowiec krwawy Fordyce’a  (angiokeratoma of Fordyce)

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metody leczenia rogowców krwawych prącia

Terapia AF ze względu na lokalizację zmian (i bardzo cienką skórę) powinna się opierać na zabiegach małoinwazyjnych, z oszczędzeniem tkanek otaczających. Możliwe są: [...]

Do góry