Nie istnieją metody leczenia, o których wiadomo, że zapobiegają chorobie trzewnej, chociaż karmienie piersią wiąże się z 50% zmniejszeniem ryzyka, o ile gluten jest wprowadzony przed odstawieniem niemowlęcia od piersi.1,24 U osób z typowymi objawami choroby trzewnej, w tym biegunką, bólami brzucha i cechami złego wchłaniania, należy wykonać serologiczne badania przesiewowe z oznaczeniem IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej i/lub przeciwciał przeciwendomyzjalnych. Badania powinny być ukończone przed rozpoczęciem leczenia. Chorzy z nietypowym bólem w miednicy, szczególnie dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, mogą również odnieść korzyści z wykonania badań przesiewowych. Aktualne piśmiennictwo nie dostarcza jednoznacznych danych wskazujących, że bezobjawowa choroba trzewna jest przyczyną niewyjaśnionej niepłodności lub nawracających poronień, a rutynowe badania przesiewowe nie są zalecane. U kobiet z grupy ryzyka choroby trzewnej można wykonać oznaczenie HLA-DQ2 i HLA-DQ8.

U pacjentów z ujemnymi wynikami badań serologicznych należy oznaczyć stężenie całkowitego IgA w celu wykluczenia jego izolowanego niedoboru (rycina). Po uzyskaniu dodatnich wyników badań serologicznych w celu ustalenia rozpoznania należy wykonać badanie endoskopowe z pobraniem wycinków z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jeśli rozpoznanie zostanie potwierdzone, należy zalecić dietę bezglutenową.

Ponieważ stosowanie diety bezglutenowej jest trudne i wymaga jej utrzymywania do końca życia, zarówno chory, jak i lekarz powinni od początku znać jej potencjalne korzyści. Ciężarne i kobiety planujące ciążę w bliskiej przyszłości mogą oczekiwać zmniejszenia ryzyka porodu przedwczesnego, urodzenia dziecka z małą masą urodzeniową lub z IUGR związanego z jawną chorobą trzewną. Przy właściwej diecie u kobiet z rozpoznaną chorobą trzewną potencjał rozrodczy powinien być zbliżony do prawidłowego, jednak korzyści z zastosowania diety bezglutenowej u osób z bezobjawową chorobą trzewną pozostają nieudowodnione.

Contemporary OB/GYN, Vol. 58, No. 4, April 2013, p. 34. Reproductive effects of celiac disease.

Do góry