Techniki bezpiecznego laparoskopowego usuwania tkanek

James Greenberg, MD, Mobolaji Oluwaseun Ajao, MD

Dr Greenberg, Chief, Division of Gynecology, Brigham and Women’s Faukner Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts. Zgłasza posiadanie praw autorskich i patentu projektu worka do usuwania tkanek.

Dr Ajao, Fellow, Minimally Invasive Gynecologic Surgery, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts. Nie zgłasza konfliktu interesów w związku z niniejszym artykułem.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(6):40-43

Technologie rozdrabniania tkanek opracowano w celu ułatwienia usuwania dużych fragmentów tkankowych przez niewielkie nacięcie powłok wykonywane w trakcie laparoskopii. Są one szczególnie przydatne podczas operacji macicy, zwłaszcza z powodu mięśniaków. Przewaga operacji laparoskopowych nad laparotomią w leczeniu chorych z mięśniakami macicy polega na zmniejszeniu ryzyka rozwoju zakażenia, mniejszej utracie krwi, złagodzeniu bólu po operacji oraz szybszym powrocie do pełnej aktywności.1 Ostatnio wykazano jednak, że wewnątrzustrojowe rozdrabnianie guza nowotworowego bez użycia systemu zapobiegającego jego rozprzestrzenianiu się grozi rozsiewem tkanki nowotworu w jamie otrzewnej, a zagrożenie to jest większe niż dotychczas sądzono.2

Bezwzględne ryzyko nieoczekiwanego natrafienia na nowotwór złośliwy macicy jest wprawdzie niewielkie (1:350-1:1000),3-5 w nowszych technikach chirurgicznych uwzględniono jednak usuwanie guzów macicy z użyciem systemu zapobiegającego rozsiewowi fragmentów tkankowych (contained tissue extraction, CTE). Jest on na tyle zaawansowany, że jeszcze bardziej zmniejsza ryzyko rozsiewu nowotworu.

Skupiliśmy się na kilku nowych technikach i technologiach dotyczących tego zagadnienia. W tej dziedzinie w krótkim czasie nastąpił wyraźny postęp, dzięki któremu obecnie wykorzystuje się całkiem inne metody niż dawniej.

Bezpieczne usuwanie tkanki z insuflacją

Zasady omawianej tu techniki po raz pierwszy opisali Shibley i wsp. w 2012 r.6 Kolejne etapy to:

  • wprowadzenie worka służącego usunięciu tkanki do jamy brzusznej
  • umieszczenie usuwanej tkanki w worku
  • wyłonienie szyi worka przez jedno z nacięć powłok brzusznych
  • wewnątrzustrojowe wypełnienie worka gazem z jednoczesnym uwolnieniem gazu wypełniającego jamę brzuszną
  • wprowadzenie kamery laparoskopowej i rozkawałkowanie usuwanej tkanki w worku wypełnionym gazem
  • odsysanie rozdrobnionej tkanki z worka
  • usunięcie worka z jamy brzusznej

Najważniejszą zasadą techniki z użyciem systemu zapobiegającego rozsiewowi fragmentów tkankowych z insuflacją (insufflated contained tissue extraction, iCTE) jest wykorzystanie nie kilku, lecz pojedynczego nacięcia powłok. Otwarty jest tylko jeden...

Podczas operacji wykonywanej z użyciem kilku portów worek, w którym umieszcza się preparat, wprowadza się do jamy brzusznej przez port o średnicy 12 lub 15 mm albo przez największe nacięcie powłok. Preparat umieszcza się w worku, którego szyję wyp...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Technologie ułatwiające iCTE

We wszystkich odmianach iCTE zasadniczą rolę odgrywa worek służący usuwaniu tkanek. W oryginalnym opisie metody Shibley wykorzystywał worek Laheya.

Bezpieczne usuwanie tkanek w trakcie minilaparotomii

W porównaniu z iCTE metodą Shibleya kolejne etapy bezpiecznego usuwania tkanek w trakcie minilaparotomii z użyciem systemu zapobiegającego rozsiewowi fragmentów tkankowych (minilaparotomy contained tissue extraction, [...]

Technologia ułatwiająca wykonanie mlCTE

Podobnie jak podczas iCTE, ważny jest wybór właściwego worka. Stosując technikę mlCTE, można jednak wykorzystywać mniejsze worki, ponieważ nie wypełnia się [...]

Podsumowanie

Liniowy postęp przyniósł niewiele innowacyjnych technik. Można powiedzieć, że kilka kroków do przodu zrównoważyło kilka kroków wstecz. Ostatnie kontrowersje, jakie budzi [...]
Do góry