Za i przeciw

Pochwowe operacje rekonstrukcyjne – głosy za i przeciw stosowaniu siatek

Vincent Lucente, MD, MBA, Carlos Roberts, MD

Andrew I. Sokol, MD oraz Ladin Yurteri-Kaplan, MD

Dr Lucente, Medical Director, Institute for Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Pennsylvania; Chief of Gynecology, St. Luke’s University Health Network, Bethlehem, Pennsylvania; Clinical Professor, Obstetrics and Gynecology, Temple University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania. Autor zgłasza otrzymywanie wynagrodzenia za konsultacje od firm AMS, Coloplast i Medtronics, wynagrodzenia za promocję od firm Astellas i Shionogi i prowadzenie badań dla firm Allergan, AMS i Coloplast.

Dr Roberts, Vice Charman, Department of Obstetrics and Gynecology, York Hospital, York, Pennsylvania. Autor nie zgłasza żadnego konfliktu interesów w związku z niniejszym artykułem.

Dr Sokol, Associate Director, Minimally Invasive Surgery, Section of Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, MedStar Washington Hospital Center, Associate Professor of Ob/Gyn and Urology, Georgetown University School of Medicine, Washington. Autor nie zgłasza żadnego konfliktu interesów w związku z niniejszym artykułem.

Dr Yurteri-Kaplan, Co-Director of Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, MedStar Franklin Square Medical Center, Baltimore, Maryland. Autor nie zgłasza żadnego konfliktu interesów w związku z niniejszym artykułem.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(6):57-63

Czy korzyści wynikające z wprowadzania siatek przez pochwę przewyższają ryzyko, czy do czasu uzyskania wiarygodnych danych klinicznych stosowanie tego produktu powinno zostać ograniczone do badań randomizowanych?

ZA

Vincent Lucente, MD, MBA, Carlos Roberts, MD

W ciągu 25 lat praktyki klinicznej w chirurgii rekonstrukcyjnej miednicy zyskałem doświadczenie w tej dziedzinie, publikowałem doniesienia, śledziłem rozwój i mam własny punkt widzenia na ten temat (V. Lucente). Po zakończeniu prospektywnego randomizowanego badania z grupą kontrolną (randomized controlled trial, RCT), w którym korzystniej wypadła metoda rekonstrukcji dna miednicy z dostępu brzusznego,1 i po wysłuchaniu krytycznych opinii kolegów o moim artykule fakt, że w grupie operowanej drogą przezbrzuszną zastosowano siatkę, zniknął w powodzi informacji. Nabierając doświadczenia w wykonywaniu zapoczątkowanego w 1998 r. zabiegu wprowadzania taśmy przez pochwę (transvaginal tape, TVT),2 zyskałem sprawność w przeprowadzaniu go z użyciem systemu opartego na trokarach. Innowacyjność wprowadzania siatki przez pochwę (transvaginal mesh, TVM) z powodu zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej (pelvic organ prolapse, POP) opiera się na metodzie operacyjnej TVT. Zabieg TVM wykonywany z powodu POP to atrakcyjna alternatywna metoda operacji, znacznie prostsza technicznie od tradycyjnej laparoskopii lub bardzo kosztownego przezbrzusznego podwieszenia pochwy do kości krzyżowej (abdominal sacral colpopexy, ASC) wykonywanego z użyciem robota.

Umiejętności chirurgów znacznie się różnią, a opanowanie nowych technik jest trudne. Optymalne i bezpiecznie wykonywanie zabiegów TVM wymaga przede wszystkim sprawnego posługiwania się nową techniką chirurgiczną.

W 1997 r. Sackett zdefiniował medycynę opartą na dowodach naukowych jako wykorzystywanie doświadczenia klinicznego w połączeniu z najnowszymi dowodami naukowymi w celu podejmowania decyzji dotyczących opieki nad pacjentem.3 Kiedy jednak słyszymy termin „oparta na dowodach”, często ignorujemy składową doświadczenia klinicznego. W 2009 r. Vintzileos zgrabnie porównał medycynę opartą na rzeczywistości z medycyną opartą na dowodach naukowych. Opisał również składowe medycyny opartej na dowodach naukowych, podkreślając różnice w doświadczeniu klinicznym między lekarzami.4 Opinia wyrażona w tym komentarzu jest zakorzeniona w medycynie opartej na rzeczywistości ze skrupulatnym uwzględnieniem medycyny opartej na dowodach naukowych.

Rutynowe stosowanie siatek w celu zastąpienia ubytków powięzi ściany jamy brzusznej podczas operacji naprawczych przepuklin wynika z dobrze udokumentowanej ich przewagi nad plastyką wyłącznie za pomocą szwów. Jeśli uzupełnienie gęstej regularnej t...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Minimalizowanie częstości ekspozycji siatki i dyspareunii de novo

Różnice w umiejętnościach chirurgów wykonujących TVM znacznie bardziej wpływają na wyniki uzyskiwane u pacjentek niż właściwości siatki lub systemy jej wprowadzania. Potwierdziły to [...]

Podsumowanie

Zarówno dane z piśmiennictwa, jak i nasze własne doświadczenie potwierdzają konieczność stosowania operacyjnych metod leczenia POP, których efekty będą długotrwałe. Kryteria oceny skuteczności [...]

PRZECIW

Andrew I. Sokol, MD oraz Ladin Yurteri-Kaplan, MD
Do góry