Nowości

Nowości w praktyce

Nowe wytyczne dotyczące wypisywania noworodków i ich matek do domu

American Academy of Pediatrics (AAP) opublikowała stanowisko będące uaktualnieniem wytycznych dotyczących wypisywania ze szpitala zdrowych noworodków urodzonych o czasie. Celem nowych wytycznych jest zapewnienie, aby zarówno dziecko, jak i jego matka były gotowe na powrót w domu, a przy podejmowaniu decyzji dotyczących momentu wypisu uwzględniano ich indywidualną sytuację.

W wytycznych stwierdzono, że noworodki i ich matki muszą pozostawać w szpitalu wystarczająco długo, aby zidentyfikowane zostały występujące u nich ewentualne problemy, a matka po okresie rekonwalescencji po porodzie była gotowa, aby zająć się sobą i noworodkiem. Moment wypisania ze szpitala może być różny w zależności od takich czynników, jak stan zdrowia dziecka i jego stabilność, stan zdrowia matki, jej zdolność do poradzenia sobie w domu i wiara we własne możliwości w tym zakresie, poziom wsparcia w domu, a także dostęp do dalszej opieki.

Jak zaleca AAP, podejmując decyzję o wypisie, należy uwzględnić zdanie matki oraz opiekującego się nią ginekologa-położnika, a także w miarę możliwości wypisywać matkę razem z dzieckiem.

Przed wypisem ze szpitala u dziecka na podstawie oceny klinicznej i badania przedmiotowego nie powinno się stwierdzać chorób ani innych powodów do pozostania w szpitalu. Powinny też zostać przeprowadzone co najmniej dwa udane karmienia piersią lub butelką. Rodzice powinni dysponować odpowiednim fotelikiem samochodowym do przewiezienia dziecka i wiedzieć, jak się nim właściwie posłużyć.

Należy również ocenić rodzinne, środowiskowe i społeczne czynniki ryzyka. Należą do nich: stosowanie narkotyków pozostające bez leczenia lub nadużywanie alkoholu przez rodzica, choroba psychiczna u rodzica, a także przemoc domowa, znęcanie się nad dzieckiem, molestowanie go lub zaniedbywanie w wywiadzie.

Autorzy stanowiska doszli do wniosku, że moment wypisania noworodka należy pozostawić do decyzji lekarzy opiekujących się matką i dzieckiem, podejmowanej w porozumieniu z rodziną i „nie powinien być on oparty na arbitralnych zasadach ustalonych pr...

Do góry