Klinicysta klinicyście

Porody domowe – jakie powinno być stanowisko położników z etycznego punktu widzenia?

Frank A. Chervenak, MD1
Amos Grünebaum, MD2

1Given Foundation Professor, Chairman, Department of Obstetrics and Gynecology, Weill Medical College of Cornell University, Nowy Jork

2Professor, Director of Obstetricians, Department of Obstetrics and Gynecology, Weill Medical College of Cornell University, Nowy Jork

Model odpowiedzialności zawodowej w etyce położniczej dostarcza silnego antidotum na redukcjonizm oparty na prawach matek.

Zwiększone ryzyko związane z planowymi porodami domowymi oraz właściwa odpowiedź środowiska położniczego na ten problem stały się ważnym przedmiotem zainteresowania naszej międzynarodowej grupy badawczej, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu położnictwa (Birgitt Arabin, MD, Philipps-Universität Marburg, Marburg), neurologii dziecięcej (Malcolm I. Levene, MD, University of Leeds, Leeds), pediatrii (Robert L. Brent, MD, PhD, Thomas Jefferson University, Filadelfia, Pensylwania) oraz etyki (Laurence B. McCullough, PhD, Baylor College of Medicine, Houston, Teksas).

Ta grupa badawcza została utworzona z powodu renesansu planowych porodów domowych w Stanach Zjednoczonych, oświadczeń towarzystw naukowych oraz sądu europejskiego – które albo usankcjonowały, albo wsparły planowe porody domowe1,2 – a także doświadczenia naszego ośrodka medycznego z ciężkimi powikłaniami związanymi z planowymi porodami domowymi.

W marcu 2013 roku wzięliśmy udział w warsztatach, sponsorowanych przez Institute of Medicine i National Research Council, An Update on Research Issues in the Assessment of Birth Settings.3 W obecności przedstawicieli American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Society for Maternal-Fetal Medicine, American Academy of Pediatrics (AAP), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz innych instytucji akademickich jeden z autorów niniejszej pracy (F.A.C.) przedstawił wyniki pierwszej analizy danych zbieranych przez CDC4 dowodzącej zwiększonego ryzyka planowych porodów w warunkach domowych i na podstawie tych przekonujących dowodów zdecydowanie przestrzegł przed zagrożeniami wynikającymi z planowych porodów domowych.4

Dla wszystkich członków naszej międzynarodowej grupy badawczej jest oczywiste, że konieczne są dalsze analizy danych ze świadectw urodzenia zbieranych przez CDC w celu uzyskania wiarygodnego naukowego obrazu wyników planowych porodów domowych w Stanach Zjednoczonych.

W niniejszej publikacji przedstawiamy wyniki dotychczasowych prac naszej grupy badawczej i omawiamy ich implikacje dla praktyki klinicznej. W cytowanych pracach dokonano wszechstronnej analizy piśmiennictwa naukowego i etycznego dotyczącego tych zagadnień.

Przeanalizowano wyniki planowych porodów domowych odbieranych przez położne, a także wyniki porodów szpitalnych odbieranych przez położne i lekarzy w przypadku donoszonych ciąż pojedynczych, z których urodził się noworodek o masie ciała ≥2500 g. P...

Do góry