Przypadki laparoskopowe

Adneksektomia laparoskopowa

lek. Jacek Doniec
lek. Magdalena Biela

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa

Adres do korespondencji: lek. Jacek Doniec, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: doniec@post.pl

OPIS PRZYPADKU

Trzydziestodziewięcioletnia kobieta została przyjęta do kliniki w trybie planowym z powodu torbieli lewego jajnika o wymiarze około 7 x 4 cm i ultrasonograficznych cechach torbieli dermoidalnej. W wywiadzie pacjentka podała jeden poród siłami natury. Stężenie markera CA-125 wynosiło u niej 9,31 j./ml. Pacjentce zaproponowano zabieg wycięcia lewych przydatków. Omówiono z nią postępowanie w razie rozpoznania nowotworu złośliwego w badaniu histopatologicznym.

Wprowadzenie

W kolejnej części działu „Przypadki laparoskopowe” na przykładzie klinicznym postaramy się omówić podstawowy zabieg w laparoskopii ginekologicznej – wycięcie przydatków. Po spełnieniu kilku warunków jest on możliwy do przeprowadzenia przez początkującego operatora, a zarazem bezpieczny dla pacjentki. Staramy się nie omawiać szczegółowo teoretycznych rozważań klinicznych dotyczących wskazań do zabiegu, lecz chcemy się skupić na dokładnym przedstawieniu aspektów praktycznych przeprowadzenia procedury.

W kolejnych wydaniach pisma będziemy przybliżać coraz trudniejsze procedury laparoskopowe. Pragniemy, aby dzięki możliwości skorzystania z naszego doświadczenia zabiegi laparoskopowe mogły być przeprowadzane przez każdego lekarza w warunkach dyżurowych.

Technika zabiegu

Po wytworzeniu odmy otrzewnej wprowadzono przez pępek trokar 10 mm, a następnie optykę laparoskopu i dwa trokary boczne 5 mm. Pacjentkę ułożono w pozycji Trendelenburga. Uwidoczniono: po lewej stronie jajnik powiększony do wymiaru około 7 × 4 cm, zawierający torbiel o wyglądzie sugerującym torbiel dermoidalną; lewy jajowód poszerzony, rozciągnięty na torbieli; jajnik w zrostach z blaszką tylną więzadła szerokiego macicy; okolicę lewego więzadła lejkowo-miednicznego w zrostach z przyczepkami esicy. Prawe przydatki, macica i pozostałe narządy jamy brzusznej dostępne wizualizacji laparoskopowej były niezmienione.

  Po uwolnieniu lewego więzadła lejkowo-miednicznego (ryc. 1) oraz lewego jajnika (ryc. 2) uchwycono grasperem przydatki w miejscu przyczepu więzadła lejkowo-miednicznego. Po pociągnięciu przydatków w stronę promontorium utworzył się fa...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metoda alternatywna

<<>> <<>> <<>>Wyjątkowo, w przypadku długiego i wolnego od zrostów (najczęściej z przyczepkami esicy) więzadła lejkowo-miednicznego, po obowiązkowej [...]

Praktyczne wskazówki

Podczas wycinania przydatków należy zwrócić uwagę na możliwość uszkodzenia moczowodu w odcinku jego skrzyżowania z naczyniami biodrowymi oraz w okolicy dołka [...]

Omówienie

Wycięcie przydatków należy do najczęściej wykonywanych zabiegów w ginekologii. Obecnie w piśmiennictwie dominują opisy metody laparoskopowej adneksektomii poprzedzonej izolacją naczyń jajnikowych [...]
Do góry